Jordbruksverket:
stoppa kastreringen av smågrisar
Jordbruksverket tycker att Sverige bör sluta med den mycket plågsamma kastreringen av smågrisar. Det skriver myndigheten i en rapport till Landsbygdsdepartementet.
 
”Riksdagen tillkännagav i april i år att kastrering av smågrisar utan bedövning ska förbjudas. Jordbruksverket håller med om att ett förbud mot kastrering utan bedövning är nödvändigt”, säger Lotta Andersson som är Jordbruksverkets utredare.
 
”När förbudet ska träda i kraft beror på hur snart man lyckas lösa de problem som har uppstått för de som använder alternativa metoder.”
 
Enligt Jordbruksverket finns det tre tillåtna alternativ till kastrering:
1. Ge grisarna bedövning före kastreringen. De djurhållare som vill bedöva grisarna före kastreringen måste först gå en särskild kurs då det är mycket viktigt att bedövningen ges på rätt sätt.
 
2. Föd upp grisarna utan att kastrera dem alls. De måste då slaktas vid en ganska låg ålder, innan de har hunnit bli könsmogna.
 
3. Vaccinera grisarna mot galtlukt. Då grisarna vaccineras stannar deras könsutveckling av. Detta innebär att risken för kött med galtlukt är lika låg som hos de kirurgiskt kastrerade grisarna. Samma effekt alltså, men med hjälp av två injektioner istället för en operation.
 
”Arbetet för att komma bort från obedövad kastreringen pågår i alla led. EU-kommissionen har tillsammans med intresseorganisationer tagit fram en branschdeklaration. Flera stora aktörer i den europeiska grisnäringen, handeln och djurskyddet har skrivit under deklarationen. Deras mål är att alla länder inom EU ska kastrera grisar med smärtlindring eller bedövning från 2012. I ett andra steg vill man att kastrering genom operation upphör helt från 2018”, skriver myndigheten i en kommentar.
 
/FoodMonitor

t20