Okunskap om tillstånd för
växtskyddsmedel kan straffa bönder
Få bönder känner till att de sedan i somras inte längre får använda parallellimporterade växtskyddsmedel utan tillstånd. Då infördes EU-förordningen 1107/2009.
"Om man nu när förordningen gäller inför, släpper ut på marknaden, eller använder ett växtskyddsmedel som saknar parallellhandelstillstånd, är det inte det tillåtet”, säger Katarina Bigovic Apitzsch, jurist, Kemikalieinspektionen.
 
”Man bör vara försiktig med att använda sådant som finns i lager, även om det är importerat på korrekt sätt innan lagstiftningen trädde i kraft. Det gäller även bondens egen användning.”
 
Bönder som inte uppmärksammar den nya förordningen kan komma att straffas.
 
”Vi kan ålägga ett företag att betala vite om så skulle behövas”, säger Katarina Bigovic Apitzsch.
 
Som FoodMonitor berättat om tidigare så kostar det 20 000 kronor att få parallellhandelstillstånd hos Kemikalieinspektionen.
 
persandbergspmo”Om det är så att vi själva också måste betala de där 20 000 kronorna är det ännu allvarligare", säger Per Sandberg (bilden, foto: SpmO) som är spannmålsbonde och tillika ordförande i Föreningen Sveriges Spannmålsodlare med 1 400 medlemmar
   
”Hela principen med att vi är med i EU är att vi ska ha en fri rörlighet av varor och tjänster. Men så lägger man avgifter som gör det omöjligt. Det blir ett etableringshinder”, säger han.
 
Per Sandberg tycker att politikerna bör agera.
 
”Problemet är att det är en liten marknad i Sverige. Vi inte får lika konkurrensvillkor om kemiföretagen delar upp marknaden mellan sig och får hjälp av Kemikalieinspektionen”, säger han.
 
”Det som politikerna antagligen kan göra är att ändra i instruktionerna till Kemikalieinspektionen så att man får med att konkurrenskraften inte hämmas i onödan.”
 
HÅKAN FRISELL
 

t20