Livsmedelsverket stoppar
Everfresh spenat
Livsmedelsverket har beslutat att förbjuda importören Everfresh från att sälja spenat från den Italienska leverantören Granelli e Santini. Anledningen är att spenaten enligt myndigheten innehåller för höga halter av insekticiden klotianidin.
 
”Livsmedelsverket förbjuder Everfresh AB att utan medgivande från Livsmedelsverket släppa ut på marknaden kommande partier av spenat från leverantör Granelli e Santini, Italien”, skriver myndigheten i ett beslut.
 
Livsmedelsverket upptäckte vid en kontroll att spenaten från Everfresh leverantör innehöll klotianidin i halten 0.13 milligran per kilo. EU-gränsvärdet för den kemikalien i spenat är 0.02 milligram per kilo.
 
Everfresh vd Niels Thomsen har redan vidtagit åtgärder. Totalt har enligt uppgift Everfresh i år sålt maximalt ett ton spenat från den aktuella leverantören till kunder i Sverige.
 
”Vi stoppat importen från den här odlaren. Vi har fasta rutiner för sådant här och utreder nu hur det kunde hända”, säger han.
 
Är det frågan om dålig egenkontroll hos leverantören?
 
”Det stämmer. Vi har avtalat med vår leverantör att de ska se till att de håller gränsvärdena vare sig de är europeiska eller svenska. Det inträffade är ett brott mot det avtal vi har med den leverantören.”
 
”Vi kommer inte att ta in mer spenat från dem”, säger Niels Thomsen. 
  
HÅKAN FRISELL
 

t20