morrtterimg_5039
Grönsaksodlare åtalad
– ICA begränsar sina inköp
En grönsaksodlare på Gotland har åtalats för grova miljöbrott och riskerar upp till 3 miljoner kronor i böter och näringsförbud. Butikskedjan ICA, som köper in bland annat morrötter från odlaren via en grossist, ser över sina inköp.
”Vår hållning är att ha så lite som möjligt att göra med … fram till dess att rättegången är över och det klargjorts vad de har gjort sig skyldiga till”, säger Sara Hjelm, pressekreterare hos ICA AB.
 
Det första grova miljöbrottet som grönsaksodlaren misstänks för har enligt polisen inträffat under tiden april 2008 till och med den 13 juli 2009. Då ska enligt stämningsansökan företaget olagligen ha gjort rent sina sprutor för bekämpningsmedel någon kilometer från anläggningen på Gotland. Enligt preliminära uppgifter kan även privata brunnar i området ha förorenats.
 
I prover från området som SKL analyserat kan förekomst av nitton olika kemiska bekämpningsmedel påvisas. Många av dessa kemikalier är giftiga och hälsovådliga.
 
”Gärningarna anses ha varit av särskild farlig art och innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag”, skriver polisen.
 
Det andra grova miljöbrottet menar åklagaren inträffade under våren 2009. Då ska bland annat det otillåtna och misstänkt fosterskadande bekämpningsmedlet Linuron ha använts vid odling av morrötter.
 
Polisen har ännu inte lyckats ta reda på hur morrötterna sedan sålts vidare. Känt är emellertid att butikskedjan ICA under en längre tid köpt in morrötter från odlaren via en grossist i Helsingborg.
 
FoodMonitor har även fått ta del av bilder som förekommer i stämningsansökan. En av dessa visar gamla, och i flera fall otillåtna bekämpningsmedel, som lagrats i grönsaksodlarens lokaler.
 
Grönsaksodlaren hävdar, via sin advokat, att två anställda ligger bakom samtliga brott och att han var själv helt ovetandes. De två utpekade anställda har fått sparken.
 
Polis och åklagare har till dags dato ackumulerat inte mindre än 1 500 sidor utredningsmaterial. Förhandlingar i målet kommer enligt uppgift att påbörjas i början av januari.
 
HÅKAN FRISELL
 

t20