Konkurrensverket godkänner
fusionen mellan Arla och Milko
Konkurrensverket meddelar idag att myndigheten godkänner fusionen mellan mjölkbolagen Arla och Milko. Beslutet kommer i grevens tid. Milko hotas av konkurs. 
”Den lösning vi nu kan presentera innebär att Arla Foods starka ställning på mejerisektorn inte förstärks jämfört med hur det skulle sett ut vid en eventuell konkurs för Milko. Detta är den bästa lösningen på en svår situation”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
 
Beslutet göra att Arla Foods omedelbart tillåts ta över Milko, inklusive föreningens medlemmar. Men det finns villkor. Arla Foods måste sälja Milkos största mejeri och ett antal varumärken till någon annan mejeriaktör.
 
”Beslutet innebär att konsumenternas intresse av konkurrens tas till vara. Arla Foods åtagande möjliggör att Milkos mest värdefulla tillgångar, däribland varumärken och Grådö mejeri, kan fortsätta att bidra till konkurrens på marknaden. Ett villkorat godkännande medför samtidigt att Milkos medlemmar får en möjlighet att säkra sin framtid”, säger Dan Sjöblom.
 
/FoodMonitor
 

t20