fao2011-10-26
Skog kan stilla hungern 
Skogens roll som källa till timmer och träprodukter får inte överordnas dess betydelse för livsmedelsförsörjningen i den fattigaste delen av världen. Det säger en grupp internationella skogsorganisationer i ett uttalande.
 
Skogens fulla potential är ännu inte uppnådd. Enligt nätverket för skogssamarbete (CPF), där FAO är en aktiv medlem, kan skogen i ännu högre grad bidra till livsmedelsförsörjningen i världen, samtidigt som den kan hjälpa lantbrukare att hantera klimatförändringen.
 
Nästan en miljard människor lider av hunger i världen. Därför behöver både nationella och internationella beslutsfattare lägga större vikt på skogen och trädens betydelse för att trygga livsmedelförsörjningen och förbättra nutrionen.
 
”Skog och träd i lantbruket är en direkt källa till mat och inkomst för över en miljard av världens fattigaste människor”, säger undergeneraldirektören på FAO:s avdelning för skogsfrågor, Eduardo Rojas-Briales.
 
”Från skogen kommer både bas- och komplementvaror. För att dra nytta av dessa fördelar, behöver nationella liksom regionala regeringar och biståndspartners investera mer i hållbar skogsförvaltning och återställande av avskogade marker”.
 
Rojas ger exempel på skogens betydelse och säger att i Indien är fler än 50 miljoner människor direkt beroende av skog för sin försörjning och i Laos konsumerar 80 procent av befolkningen dagligen mat från skogen. 
 
Viktiga näringsvärden i skogsfloran
Mat från skogen utgör en mindre, men viktig del av landbygdsbefolkningens annars enkla och näringsfattiga diet. Blad kan vara en utmärkt källa till vitamin A och C, liksom till proteiner och spårämnen som kalcium och järn. Frukt är en särskilt bra källa till mineraler och vitaminer och tillför dessutom mycket kalorier. I skogen finns också ätbara rötter och rotknölar som innehåller kolhydrater och mineraler. 
 
Men vilda djur och annat som kan ätas från skogen, löper en allt större risk att överutnyttjas i många låginkomstländer. Det får negativa konsekvenser både för den biologiska mångfalden och för livsmedelsförsörjningen. Konventionen för biologisk mångfald (CBD) och centret för internationell skogsforskning (CIFOR) kommer att diskutera nya metdoder för hållbar förvaltning av vilda djur i tropiska och subtropiska länder på ett möte som hålls i november 2011. 
 
Kvinnor spelar en viktig roll vid bearbetningen av trä- och skogsprodukter. Arbetet ger ett viktigt bidrag till familjers inkomster för att kunna trygga sin livsmedelsförsörjning. Shea-nöten används exempelvis av kvinnor som matfett i Västafrika. Skörd och bearbetning av shea, som är en viktig ingrediens i choklad och annan konfektyr, står för upp till 80 procent av kvinnornas inkomst på landsbygden i regionen. 
 
Emmanuel Ze Meka, chef på den internationella tropiska timmerorganisationen (ITTO), tillägger att ”livsmedel är den snabbast växande skogsprodukten förutom virke (non-timber forest products) i många tropiska länder. Att skogen tillsätts ett värde stärker incitamentet att bevara, istället för att hugga ned träden och använda marken till annat”. 
 
Trädjordbruk kan fördubbla skörden för småskaliga lantbrukare
Trädjordbruk (agroforestry) kombinerar träd med jordbruk och/eller boskapsskötsel. Metoden har stor potential för småskaliga lantbrukare. Träden är en del av produktionscykeln på lantbruken och ger ett stort antal produkter, både livsmedel till människor och foder till djuren.
 
”Trädjordbruk är ett klimatsmart jordbruksalternativ som kan öka livsmedelsproduktionen och förbättra böndernas inkomst och levnadsstandard”,  säger Tony Simons, generaldirektör för internationella centret för trädjordbruk (ICRAF).
 
”Trädjordbruk kan både mildra klimatförändringen genom kollagring , samtidigt som det kan hjälpa lantbrukare att anpassa sig till, och minska sårbarheten för, oförutsägbara väderförhållanden”.
 
Avkastningen har fördubblats för de över 400 000 lantbrukare i Malawi, Tanzania, Mozambique, Zambia och Zimbabwe som använder näringsfixerande träd i sitt jordbruk. ICRAF planerar att starta liknande program runt om i Afrika och Sydasien.
 
Skogar stödjer jordbrukssektorn
Förutom skogens direkta bidrag till landsbygdsdieten, kan den också generera ekosystemtjänster som bidrar till en hållbar jordbruksproduktion. Dessa tjänster är väldigt värdefulla, trots att det är svårt att fastställa värdet på dem.
 
”Det hävdas ibland att det är ett nollsummespel mellan ett förbättrat skogsskydd och en ökad jordbruksproduktion. Men i själva verket bidrar skogen med ett antal ekosystemtjänster, kopplade till pollinering, hydrologi och en utjämnande effekt på klimatet, som alla kan öka produktiviteten i jordbruket”, säger Frances Seymour, chef på CIFOR. 
 
/FAO 
 
Foto: FAO 
 
/FoodMonitor 
 


t20