Scan satsar lokalt
Scan AB ökar sin ägarandel i Siljans Chark AB från 39,3 procent till 53,5 procent. Detta som en del av bolagets satsning på att stärka den svenska primärproduktionen genom att satsa på lokala varumärken och samarbeten.
 
Scan vill vara en långsiktig partner och satsar på samarbeten som stärker den svenska köttproduktionen över hela Sverige, menar bolaget i ett pressmeddelande.
Genom högre ägarandel i Siljans Chark vill Scan utveckla fler lokala konsumenterbjudanden. Förutom Siljans Chark, samarbetar Scan idag med Höglandsprodukter, Bertil Erikssons Slakteri, Nyhléns & Hugosons, Svenskt butikskött – företag som alla erbjuder lokal närvaro.
 
Under hösten har Scan förändrat sin produktportfölj med bl a en tydligare profilering och spårbarhet till svenska bönder och svenska gårdar.
 
Siljans Chark ABs verksamhet består av slakteriet i Ickholmen och charkfabriken i Mora i Dalarna. Företaget har cirka 100 anställda och omsatte 169 MSEK, år 2010. Förutom Scans ägarandel, ägs bolaget av 260 bönder och 14 anställda.
 
– Redan idag har samarbetet mellan Scan och Siljans Chark bidragit till att företaget fått en god och lönsam tillväxt. Vi tycker att det är viktigt att nuvarande ledning fortsätter att utveckla företaget i enlighet med lagd strategi. Siljans Chark har en stark position på sin geografiska marknad och den lokala förankringen vill vi utveckla vidare, säger Jerker Wetterteg, ekonomidirektör, Scan AB.
 
– Partnerskapet med Scan har sedan länge fungerat väl och Siljans Charks affärsidé, att erbjuda kött- och charkprodukter med tydligt lokalt ursprung, ligger i linje med Scans värdegrund. Nu återstår det att ge övriga ägare möjlighet, att ta ställning till företagets framtid via hembudsförfarandet, säger Lars Backlund, styrelseordförande i Siljans Chark AB.
 
/FoodMonitor