EU godkänner Arlas
köp av tyskt mejeri
Enligt ett pressmeddelande har EU:s konkurrensmyndigheter i dag gett grönt ljus för Arla Foods köp av det sydtyska mejeriet Allgäuland-Käsereien.
 
Chefen för Arla Foods internationella marknader, Tim Ørting Jørgensen, gläder sig över att Allgäuland-Käsereien därmed blir en del av Arla. I september i år sade Allgäulands mjölkbönder ja till Arlas bud, och med godkännandet från EU kan övertagandet nu ske, enligt pressmeddelandet.
 
Tyskland är en av Arlas kärnmarknader, och målet är att bli ett av landets största mejeriföretag. I början av året togs det första viktiga steget genom fusionen med nordtyska Hansa-Milch, som tillverkar färskvaror och smör.
 
– Arla Foods kontor i Düsseldorf har i många år skött Arlas försäljning och marknadsföring av Arlaprodukter som Arla Kærgaarden® och Arla Buko®, men nu har Arla också fått fotfäste och tillverkning av färskvaror i både norra och södra Tyskland. Allgäuland-Käsereien har bland annat en mycket spännande tillverkning av specialostar, som vi ser en stor potential i, säger Tim Ørting Jørgensen.
 
– Under de närmaste veckorna ska vi se över hur vi kan samla Arlas tyska organisation, så att vi tillsammans kan planera Arlas framtid i Tyskland, säger han.
 
/FoodMonitor