fao2011-11-09
Ökad global efterfrågan på odlad fisk
Vattenbruk är den snabbast växande källan till animaliskt protein och beräknas redan 2012 stå för mer än hälften av den fisk som konsumeras i världen. FAO-rapporten World Aquaculture 2010 visar att produktionen från vattenbruk växte med mer än 60 procent, från 32,4 miljoner ton till 52,5 miljoner, mellan 2000 och 2008. 
 
”Fisket i världen har stagnerat samtidigt som befolkningen ökar. Vattenbruket tros ha störst möjlighet att kunna möta den ökande efterfrågan på säker och kvalitativ fisk och skaldjur”, lyder ett citat ur rapporten.
 
Fattigdomsbekämpning
Det är tydligt att vattenbruket, som ökat i både storlek och värde, har bidragit till att minska fattigdomen och förbättra tillgången på mat i stora delar av världen. Men vattenbruket har inte växt i samma takt överallt. Det finns stora skillnader, både inom och mellan regioner och länder, i storleken på produktionen, vilka arter som odlas och med vilka metoder.
 
Asien-Stillahavsregionen är störst i sektorn och 2008 stod de för mer än 89,1 procent av världens produktion. Kina är den enskilt största aktören och står för 62,3 procent. Produktionen av de viktigaste arterna domineras av ett fåtal länder. Kina är störst på karp, räkproduktionen domineras av Kina tillsammans med Thailand, Vietnam, Indonesien och Indien medan Norge och Chile är ledande inom laxodlingen. 
 
Intensiva system
Intensiva vattenbrukssystem är vanliga i Nordamerika och i vissa länder i Europa och Latinamerika. I Asien-Stillahavsregionen består merparten av sektorn fortfarande av småskaliga kommersiella producenter, trots stora tekniska framsteg. 
 
I Afrika är småskaliga producenter, liksom små och mellanstora entreprenörer, viktiga aktörer. Kommersiella producenter och tillverkare på industriell nivå dominerar i Latinamerika, men där finns en stor möjlighet till tillväxt även för den småskaliga produktionen. 
 
Långsiktiga utmaningar
Medan efterfrågan på produkter från vattenbruket fortsätter att öka, växer också behovet att tillgodose konsumenternas krav på kvalitet och säkerhet, liksom omsorgen om djurens hälsa och välfärd, säger rapporten. Frågor som livsmedelssäkerhet, spårbarhet, certifiering och ekologisk märkning får därför allt större betydelse och har hög prioritet hos många regeringar. 
 
Förutom miljömässig hållbarhet, står vattenbruket inför andra betydande utmaningar såsom klimatförändringen och den globala ekonomiska krisen, noterar rapporten. Sektorn borde därför förbereda sig på att möta effekterna av dessa utmaningar, bland annat genom att organisera småskaliga producenter och förbättra förvaltningsmetoderna. 
 
”För att nå upp till målen om långsiktig ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inom vattenbrukssektorn, behöver regeringar fortsätta att erbjuda och stödja ett ramverk som underlättar ett gott styrelsesätt av sektorn” tillägger rapporten. 
 
Hela rapporten och de regionala exempel som presenterades på den globala konferensen för vattenbruk i Phuket, Thailand 2010, finns tillgängliga via denna länk: http://www.fao.org/fishery/regional-aquaculture-reviews/aquaculture-reviews-home/en/ 
 
/FAO 
 
Foto: FAO 
 
/FoodMonitor