Laktosfritt behövs på äldreboenden
En 103-åriga kvinna kräver nu tårtkompensation för att hon felaktigt ansågs vara laktosintolerant på äldreboendet. Laktosintoleransen gjorde att hon inte fick annat än torra bullar. Men Celiakiförbundet anser att en laktosintolerans inte ska hindra äldre från likvärdig behandling.
 
”Nu visade det sig att hon inte var laktosintolerant vilket är ett fel i sig, men en laktosintolerans ska inte behöva hindra någon från att få lika mycket tårtor och god fika som alla andra. Det finns många laktosintoleranta äldre som till exempel alltid får en smörgås istället för kakor”, säger Eva Bengtsson generalsekreterare på Celiakiförbundet.
 
Under Celiakiförbundets pågående höstkampanj Mat som alla mår bra av reser företrädare landet runt för att påverka kommuner och landsting. Kampanjen handlar både om att se till så att den offentliga maten blir tillgänglig för alla, att ingen ska bli diskriminerad och att fler ska få en rätt diagnos. 

”Vi träffar både ansvariga politiker och tjänstemän. På många ställen möts vi av stor okunskap och bristande förståelse. De tar inte vårt funktionshinder på lika stort allvar som andra. Det är så många som en av fem som inte tål maten vilket innebär att det går att vinna en ökad folkhälsa”, säger Eva Bengtsson.
 
/Celiakiförbundet
 
/FoodMonitor