Svenska bönder använder
minst antibiotika 
Den svenska försäljningen av antibiotika till djurhållande bönder är ungefär tre gånger lägre än i Danmark, och cirka nio gånger lägre än i Holland. Det visar ny försäljningsstatistik från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.
 
”Griskött från Danmark och ost från Nederländerna är vanligt förekommande hos såväl de svenska handelskedjorna som i storkökssektorn. Med tanke de folkhälsoproblem som antibiotikaresistens orsakar är det angeläget att marknadens aktörer i större utsträckning tar ansvar för hur de produkter man säljer har producerats”, säger Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF.
 
EMA har utvärderat antibiotikaförsäljningen i totalt sju EU-länder. Undersökningen visar att Sverige ligger bäst till. Enligt LRF är anledningen det bättre hälsoläget hos de svenska djuren.
 
”Tack vare en kombination av goda djurhållningssystem, fokus på förebyggande djurhälsovård och ett gott smittskydd, där vi också har ett regelverk som ger oss möjlighet att försäkra oss om att djur som importeras från andra EU-länder inte bär på sjukdomar som inte finns i Sverige, har vi ett synnerligen gott hälsoläge bland våra lantbruksdjur. Ur folkhälsosynpunkt är det av oerhörd vikt att vi värnar om detta”, säger Helena Jonsson.
 
/FoodMonitor
 

t20