Klart med sänkt restaurangmoms
Nu är det bekräftat att restaurangmomsen från och med årsskiftet sänks från nuvarande 25 procent till 12 procent. Gårdagens riksdagsbeslut kan enligt beräkningar från HUI innebära tusentals nya jobb på längre sikt.
 
– Sänkningen av momsen blir en vitamininjektion för branschen och kommer betyda oerhört mycket för sysselsättningen, säger Eva Östling Ollén, vd på Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR).
 
Hon betonar samtidigt att det finns ett starkt politiskt tryck från både regeringen och oppositionen att momssänkningen ska ge ett genomslag på priserna och/eller sysselsättningen. SHR kommer därför arbeta intensivt med att informera sina medlemsföretag om momssänkningens syfte och vikten av att branschen vårdar momssänkningen. SHR säger sig också ha fått signaler från branschen om att både prissänkningar och nyanställningar är på gång.
 
– Flera av de stora kedjorna men även många mindre restauranger, har redan meddelat att de kommer att sänka priserna och/eller nyanställa. Vi är övertygade om att reformen kommer bli en stor framgång, säger Eva Östling Ollén.
 
/FoodMonitor

t20