Bättre skörd i Nordkorea
– men fortsatt risk för undernäring
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisationen (FAO) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) visar i en färsk kartläggning att skörden i Nordkorea förbättrats jämfört med 2010. Tvivel kvarstår dock kring näringsintaget, särskilt hos små barn.
 
Den gemensamma FAO/WFP-rapporten som publiceras idag, uppskattar att trots att skörden beräknas öka med 8,5 procent sedan i fjol, kommer landet fortfarande behöva importera omkring 739 000 ton spannmål. I och med att den nordkoreanska regeringen endast planerat importera 325 000 ton, uppstår ett spannmålsunderskott på 414 000 ton.
 
Rapporten konstaterar att nära tre miljoner människor kommer behöva fortsatt matbistånd under 2012. Särskilt baljväxter och näringsberikad mat rekommenderas för att möta det proteinunderskott som är resultatet av en tidigare dålig odlingssäsong och samtidigt förhindra en ytterligare ökning av antalet undernärda.
 
Ökad produktion
 
På kort sikt rekommenderas att nordkoreanska bönder förses med utsäde av vete, korn och potatis inför vintern och våren 2012. De behöver även täckplast för att skydda sina odlingar under april-juni. En av de mer långsiktiga rekommendationerna är att Nordkorea borde öka sin inhemska produktion genom att använda ett mer miljövänligt jordbruk, så kallat bevarandejordbruk (conservation agriculture), i kombination med viss mekanisering. Bevarandejordbruk är baserat på minimal markpåverkan, permanent jordtäckning och rotation av grödor.
 
“I Nordkorea produceras i snitt 4,3 ton ris per hektar, cirka 60 procent av avkastningen per yta i grannlandet Sydkorea”, säger Kisan Gunjal, ekonom på FAO och en av de ansvariga för kartläggningen.
 
“Detta produktionsgap innebär att det finns utrymme för Nordkorea att öka sin avkastning. I kombination med lämpliga åtgärder, teknologier och insatsvaror kan denna outnyttjade potential bidra till att bekämpa den kroniska bristen på mat.”
 
Sjukhuspersonal bekräftar i kartläggningen att undernäringen hos små barn har ökat avsevärt. På några barnavdelningar har fallen av undernäring sedan april fördubblats jämfört med samma period året innan. Brist på proteiner, fetter och livsviktiga vitaminer och mineraler hos barn påverkar utvecklingen både fysiskt och intellektuellt till vuxen ålder.
 
Brist på mat
 
”Många har drabbats hårt av matbristen under den senaste odlingsperioden”, säger Arif Husain på WFP:s avdelning för livsmedelsförsörjningsanalys i Rom.
 
”Även om situationen har förbättrats i och med skörden, är den fortfarande allvarlig, särskilt på näringsfysiologisk nivå. Humanitärt stöd i form av näringsberikad mat till de mest utsatta är en nödvändighet.”
 
För att klara av matbristen 2011 har många nordkoreaner sökt lösningar som att exempelvis vända sig till släktingar på landsbygden för att få mat, själva samla mat i naturen eller handla på lokala informella marknader. I vissa fall har fabriker och andra företag hjälpt sina arbetare genom att organisera utfärder till bergen eller genom direkt utdelning av mat.
 
Nordkoreas importkapacitet begränsas av de höga världsmarknadspriserna på både livsmedel och bränsle, liksom av de växande underskotten i handelsbalansen. Dessutom har det bilaterala och humanitära matbiståndet inte varit tillräckligt för att kompensera för spannmålsbristen. Genom det statliga distributionssystemet delades det under fem månader 2011 endast ut 200 gram livsmedel per person och dag, vilket motsvarar en tredjedel av det dagliga energibehovet.
 
Kartläggningen av skörd och livsmedelsförsörjning (CFSAM) besökte 29 kommuner i alla nio jordbruksprovinser under en tiodagarsperiod och innefattade koreansktalande internationell personal. Det här var den första CFSAM i Nordkorea där man haft möjlighet besöka lokala och regionala marknader, liksom statliga butiker.
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor