Förbjuden antibiotika
i svensk honung
Mjölby kommun har belagt ett parti honung hos Svensk Honungsförädling AB med saluförbud. Anledningen är honungen innehåller den förbjudna antibiotikan kloramfenikol.
 
"Vid en rutinprovtagning så har jordbruksverket hittat kloramfenikol i honung på Svensk Honungsförädling. Det är saluförbud på den nu. Vi har nolltollerans på antibiotika i animaliska produkter”, säger Helena Wistrand, Livsmedelsinspektör, Mjölby kommun.
 
”Det här är oerhört allvarligt. Jag avbröt min semester i fredags när jag fick höra det här. Det är förbjudet att ha antibiotika i honung”, säger Christer Ankarlid, vd i Svensk Honungsförädling AB.
 
Svensk Honungsförädling AB producerar cirka 950 ton honungsprodukter per år. Bolagets största kunder är dagligvaruhandeln och butikskedjor som Coop, Ica, och Axfood.
 
Totalt rör det sig om 252 kilo honung som nu stoppats vid Svensk Honungsförädlings anläggning i Mantorp.
 
Kloramfenikol ett bredspektumantibiotikum som bland annat hämmar proteinsyntesen i människans benmärg och kan ge upphov till cancer och sjukdomen aplastisk anemi som påverkar produktionen av röda blodkroppar.
 
I Sverige är det totalförbjudet med antibiotika i animalieprodukter.
 
Det är emellertid inte ovanligt att oseriösa biodlare använder antibiotika. I Storbritannien stoppades förra året honung från Kina som innehöll just kloramfenikol.
 
Det händer att kinesiska biodlare sprayar kloramfenikol rakt ner i bikuporna för att bekämpa bakterieinfektioner.
 
Svensk Honungsförädling säger att man köpt det aktuella partiet med den kloramfenikol-förorenade honungen från en privatperson i Västmanlands län. 
 
Tack vare ingripandet från Miljökontoret i Mjölby så hann enligt uppgift honungen inte nå dagligvaruhandeln.
 
”Råvaran finns på vårt lager. Den står i slutna kärl och är inte hanterad över huvud taget”, säger Christer Ankarlid.
 
Enligt Christer Ankarlid är det inträffade mycket ovanligt.
 
”Jag har varit här i 7.5 år och inte varit med om det tidigare”, säger han.
 
”Problemet ligger i det här fallet hos en enskild leverantör, och det måste Biodlarnas Riksförbund hantera.”
 
FoodMonitor har varit i kontakt med biodlaren. Hon säger att hon levererat honung till Svensk Honungsförädling i flera år utan problem. Biodlaren är mycket förvånad över myndigheternas agerande.
 
”Jag vet inte vad som pågår. Jag gör som jag gjort varje år. Min honung är ekologisk så jag använder ingen antibiotika”, säger hon.
 
”Jag har inte kunnat sova på grund av det här.”
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län gjorde igår tillsyn hos biodlaren och tog prover.
 
”Vi har varit ute på plats och hämtat in mera material som går till analys hos Livsmedelsverket. Vi kan inte dra några slutsatser än”, säger Per Sahlander, länsveterinär, Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 
HÅKAN FRISELL

   

 
FoodMonitor-Fakta:
Svensk Honungsförädling AB.
I oktober såldes Svensk Honungsförädlings varumärke genom en inkråmsaffär till norska matkoncernen Haugen-Gruppen.
Omsättning: 48 Mkr (2010).
Resultat före skatt: minus 2 Mkr.
Antal anställda: 9.