fikonsaltakvarnSaltå Kvarns fikon 
stoppade i gränskontroll
– innehöll mögelgift
11 ton av Saltå Kvarns torkade fikon från en underleverantör i Turkiet har stoppats i Livsmedelsverkets gränskontrollstation i Stockholm. En stor andel av fikonen innehöll det mycket giftiga mögelgiftet aflatoxin i halter över det europeiska gränsvärdet.
   
”Det här är första gången som vi är med om att det är ett parti som fastnar”, säger Sara Herza, inköpschef, Saltå Kvarn.
 
”Vi tycker att det är bra. Är det problem med partiet så är det jättebra att det inte säljs. Vi är inte intresserade av att sälja saker som inte lever upp till våra kvalitetskriterier eller vad lagen kräver.”
 
Totalt köper Saltå Kvarn enligt uppgift in cirka 75 ton fikon från sin underleverantör, bolaget Mapekf i Turkiet, per år. Mapekf levererar fikonen i färdiga förpackningar. Fikonen säljs under Saltå Kvarns varumärke hos bland andra butikskedjorna Coop, Ica, och Axfood.
 
Enligt Sara Herza så har Saltå Kvarn litat på att de Turkiska myndigheterna har en bra kontroll av fikonen.
 
”I Turkiet så sker en analys innan fikonen får lämna landet. Samma parti är provtaget där och man hittade inte någonting. I Sverige så provtar vi bara ett antal sändningar varje år", säger hon. 
 
”Det här är en riskprodukt. Så det är bra att kontrollen finns.”
 
Kan det här hända igen?
 
”Då och då kommer det här att kunna hända. Det tror jag säkert.”
 
Bör konsumenterna vara oroliga? 
 
”Om man skulle leva på en diet av bara fikon, ja. Men jag tänker att de allra flesta äter ett fikon lite då och då", säger Sara Herza. 
 
Saltå Kvarn har begärt hos Livsmedelsverket att den stoppade sändningen ska återsändas till Turkiet.
 
HÅKAN FRISELL

 

 
FoodMonitor-Fakta:
Det europeiska gränsvärdet för totalt aflatoxin i fikon är 4.0 mikrogram per kilo.
I Saltå Kvarns fikon från Turkiet uppmättes i proverna från gränskontrollen enligt bolaget 5.28 mikrogram per kilo. 
 
Foto: Saltå Kvarn. 
 

t20