Sveriges dioxinundantag fick
fortsatt godkänt av EU
EU-kommissionen har beslutat att fortsätta låta Sverige sälja fisk på den svenska marknaden som överskrider gränsvärdena för dioxin.
   
”Sverige får nu ett icke tidsbegränsat undantag från gränsvärdena för dioxin, dioxinlika PCB:er och icke dioxinlika PCB:er i viss vildfångad fisk från Östersjöområdet. Sedan 2002 har Sverige haft ett tillfälligt undantag. Det fortsatta undantaget börjar gälla den 1 januari 2012", skriver Livsmedelsverket. 
 
Den svenska fisken som omfattas får inte säljas till andra EU-länder än de som har liknande undantag. 
 
”Sverige ska se till att fisk som överskrider gränsvärdena inte säljs till andra EU-länder utom Finland, som har samma undantag som Sverige, och Lettland som har undantag för vildfångad lax”, skriver Livsmedelsverket.
 
Följande fiskarter berörs:
  • lax
  • sill/strömming som är större än 17 centimeter
  • röding
  • öring
  • flodnejonöga. 
     
Eftersom rom från siklöja klarar gränsvärdena så omfattas inte den länge av undantaget. 
 
/FoodMonitor 
 
Läs mer om dioxinundantaget här (extern länk, Livsmedelsverket)!