Livsmedelsverket kritiserar
Landerstedts slakteri
Livsmedelsverket överväger att vidta åtgärder mot Landerstedts slakteri i Norberg. Anledningen är att myndigheten upptäckt att kondensvatten droppar ner från taket och förorenar kött. Myndigheten har varnat bolaget tidigare. Kondensvatten riskerar att föra med sig bland annat listeriasmitta.
 
"Av Livsmedelsverkets inspektionsrapporter framgår att Landerstedts slakteri AB inte säkerställer att slaktkroppar skyddas mot kontaminering genom kondens som kan göra livsmedlen otjänliga eller skadliga för hälsan", skriver Livsmedelsverket i ett brev till bolaget. 
 
”Det är inte bra naturligtvis. Men det är inte så att det rinner. I så fall droppar det. Det är i ett dörrhål som det här fenomenet blir”, säger Bengt Landerstedt, ägare och vd i Landerstedts slakteri AB.
 
Landerstedts slakteri omsätter drygt 11 Mkr och slaktar cirka 1 000 stordjur per år. Kunderna är huvudsakligen grossister.
   
Är det inte det en oacceptabel risk att det rinner ner på slaktkropparna?
 
”Ja det är klart att det kan väl bli så, men det är inte så mycket att det skulle droppa hela tiden”, säger Bengt Landerstedt.
 
Bengt Landerstedt säger att han planerar att inom kort bygga bort problemet.
 
”Jag har pratat med en firma som har lovat att försöka med någon form av fläkt eller kondensator och suga bort det”, säger han.
 
HÅKAN FRISELL

   

 
Läs mer: 
Läs mer om listeria här (extern länk, Livsmedelsverket)!
 
FoodMonitor-fakta:
Landerstedts slakteri.
Omsättning: 11 Mkr (2010-06).
Resultat före skatt: minus 809 000 kronor.
Antal anställda: 7.