Livsmedelsverket stoppar
päron från USA
Livsmedelsverket har beslutat att förbjuda grossisten Everfresh AB i Helsingborg från att släppa ut ett parti päron från den amerikanska leverantören Stemilt Growers på den svenska marknaden. Anledningen är att päronen innehåller mer än fem gånger den tillåtna halten av insekticiden bifenazat.
 
”Ett fastställt gränsvärde för en bekämpningsmedelsrest har överskridits. Livsmedelsverket förbjuder därför varuinnehavaren att släppa ut det aktuella partiet eller på annat sätt hantera detta parti i avsikt att det ska användas som livsmedel”, skriver Livsmedelsverket i ett beslut som delgivits Everfresh.
 
Totalt handlar det om ett parti på 3 920 kilo päron som innehåller 0.054 milligram bifenazat per kilo. Det europeiska gränsvärdet ligger på 0.01 milligram per kilo.
 
Enligt Everfresh har försäljningen av de aktuella päronen stoppats. Det är emellertid ännu oklart om päron med för höga halter av bifenazat nått den svenska dagligvaruhandeln.
 
/FoodMonitor