Dyster prognos för detaljhandeln
Enligt HUI:s (Handelns Utredningsinstitut) senaste prognos är utsikterna för detaljhandelns försäljningsutveckling svaga. Innevarande år kommer att summeras till den svagaste försäljningsutvecklingen på femton år, konstaterar man. Dagligvaruhandeln utvecklas dock relativt väl i lågkonjunktur, enligt ett pressmeddelande från HUI.
 
Försäljningstillväxten blir positiv för helåret 2011 men ökningstakten är lägre. De sista månaderna har försäljningsutvecklingen dessutom varit negativ. Under 2012 väntas detaljhandelns försäljning enbart öka marginellt.
 
För detaljhandelns företag är problemen inte bara konjunkturläget och en svagare tillväxt för marknaden som helhet. Konkurrensen ökar, vilket sätter ytterligare press på respektive företags försäljningsutveckling och marginaler. En följd av pressade marginaler är ett ökat antal konkurser. Hittills i år har antalet konkurser i detaljhandeln ökat med 6 procent medan snittet för näringslivet totalt ligger på en minskning med 3 procent. Detaljhandeln sticker ut som den bransch där det för tillfället sker flest konkurser i näringslivet, meddelar HUI vidare.
 
Några vinnare finns trots det dystra läget. Dagligvaruhandeln utvecklas relativt väl i lågkonjunktur och branschen kan få ett lyft när hushållens fokus i lågkonjunktur vrids från exempelvis restaurangbesök till en mer återhållsam matkonsumtion, något livsmedelshandeln kan vinna på. Hälsotrenden är också fortsatt stark och tycks inte vika ner på grund av lågkonjunktur, enligt HUI.
 
/FoodMonitor