slakteriimg_5138Fler småskaliga slakterier
Antalet småskaliga slakterier ökar samtidigt som de storskaliga minskar. Anledningen är att konsumenterna vill ha bättre kontroll på hur maten produceras.
”Fler konsumenter efterfrågar närproducerad mat och vill ha koll på hela förädlingskedjan, även slakten”, säger Maria Jansson, landsbygdsutvecklingsenheten, Jordbruksverket.
 
”Som en del i visionen Sverige – det nya matlandet har landsbygdsminister Eskil Erlandsson satsat på att förenkla för småskaliga slakterier. Det är två faktorer som kan ha bidragit till att de småskaliga slakterierna ökar.”
 
Flera av de småskaliga slakterierna drivs av köttbönder som börjat med att enbart slakta sina egna djur.
 
”Det är vanligt att små slakterier börjar med slakt av egna djur, säger Håkan Jonsson på kontrollenheten. Av de 36 småskaliga slakterierna slaktar tio stycken enbart egna djur. Men ser man till hur utvecklingen har varit tidigare, så brukar kombinationen av ökad efterfrågan och ekonomiska orsaker leda till att de småskaliga slakterierna även slaktar åt leverantörer i närheten", säger Maria Jansson.
 
I Sverige finns det idag 36 småskaliga och storskaliga slakterier vardera. Ett småskaligt slakteri slaktar färre än 1 000 stordjur per år.
 
1990 fanns det 26 småskaliga och 40 storskaliga slakterier. Jordbruksverket tror att utvecklingen mot fler småskaliga kommer att hålla i sig. Inom ett par år väntar sig myndigheten att det kommer att finnas cirka 50 småskaliga slakterier och strax under 30 storskaliga.
 
/FoodMonitor