Förbjuden GM-raps
hittad i Schweiz
Schweiz har ett moratorium på 5 år mot kommersiell odling av GMO som upphör 2013. Trots det har de schweiziska myndigheterna nu hittat fritt växande GM-raps nära flera laboratorier i landet. Det rapporterar miljöorganisationen Greenpeace.
 
Den aktuella GM-rapsen tros häröra från den amerikanska genteknikjätten Monsanto.
 
Enligt den Schweiziska federala myndigheten för miljö, FOEN, är resultaten inte överraskande. ”Laboratorier är möjliga vägar för spridning av GM-grödor”, menar man.
 
De schweiziska myndigheterna har dragit igång fler program för att övervaka spridningen av GMO i landet.
 
FOEN har börjat undersöka bland annat honungsbin. Hittills har inga GM-pollen upptäckts.
 
FOEN planerar även att inrätta ett övervakningssystem med regelbundna analyser runt om i Schweiz för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka genetiskt modifierade grödor i miljön.
 
/FoodMonitor