fao2011-12-21
Ny bok:
Växter och frukter i Amazonas
förbättrar näringsintaget
En ny FAO-studie beskriver hur växter och frukter från Amazonas regnskog kan användas för att förbättra människors näringsintag och försörjningsmöjligheter. Boken är skriven med ett lättläst språk och siktar på att göra forskningen mer tillgänglig och användbar för lokalbefolkningen.
 
Boken, Fruit Trees and Useful Plants in Amazonian Life, är resultatet av ett samarbete mellan FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), centret för internationell skogsforskning (CIFOR), och organisationen People and Plants International. Den presenterades igår under en ceremoni på FAO för att uppmärksamma slutet på det internationella skogsåret.
 
”Under det internationella skogsåret har vi belyst de starka band som finns mellan människa och skog, liksom den stora nytta skog kan ge om den förvaltas hållbart av lokalbefolkningen”, säger Eduardo Rojas-Briales, undergeneraldirektör på FAO:s avdelning för skogsfrågor.
 
”Ungefär 80 procent av befolkningen i låginkomstländerna är beroende av skogsprodukter utöver virke, såsom frukter och medicinalväxter, för sin hälsa och nutrition. Den nya boken ger omfattande information om Amazonas frukter och växter. Den är ett exempel på hur vetenskap kan göras tillgänglig för lokalbefolkningen för att hjälpa dem att dra nytta av skogsprodukter och ekosystemtjänster och på så sätt förbättra sina försörjningsmöjligheter. Även om det internationella skogsåret nu går mot sitt slut, fortsätter vi vårt arbete med hållbar skogsförvaltning och för ett ökat lokalt deltagande i utvecklingsinsatser”, tillägger Rojas-Briales.
 
Boken är utformad för att läsare som saknar formell utbildning ändå ska kunna ta del av innehållet bland annat med hjälp av mycket bilder. ”Boken kombinerar näringsdata och ekologi med musik och folksägner som ger liv till skogen och dess invånare”, säger Patricia Shanley, forskare på CIFOR och huvudredaktör för boken.
 
Skog och livsmedel hotas
 
Amazonas är den största sammanhängande regnskogen som finns kvar i världen. Bara i den brasilianska delen av Amazonas lever 25 miljoner människor. Enligt boken hotas regionen av avskogning, bränder och klimatförändring, vilket förväntas resultera i att skogens utbredning om 65 år kommer att ha minskat till omkring en tredjedel av sin nuvarande storlek.
 
Förutom de ekosystemtjänster som Amazonas skogar bidrar med, är skogarna också en viktig källa till näring. Frukt ger essentiella näringsämnen, mineraler och antioxidanter som stärker kroppen och immunförsvaret. Ett exempel är frukten från buriti-palmen, den innehåller de högsta kända nivåerna A-vitamin av alla frukter i världen. Ett annat är Açaí som har framhållits som ”supermat” på grund av sitt höga innehåll av antioxidanter och omegafettsyror. Paranötter är rika på fullvärdigt protein som innehåller alla nio essentiella aminosyror och har ett proteininnehåll som liknar komjölk. Denna egenskap har gjort att nötterna kommit att benämnas som växtrikets ”kött”, tillägger boken.
 

Läs boken "Fruit Trees and Useful Plants in Amazonian Life" här (extern länk, FAO)! 

 
/FAO
 
Foto: FAO. Fotograf: Guiseppe-Bizzarri.
 
/FoodMonitor