Bristfälliga rutiner hos Hemköp
och Konsum Värmland
omintetgjorde OLW´s säljstopp
Fyra mjölkproteinallergiker har meddelat chipstillverkaren OLW att de drabbats av allergiska reaktioner efter att de den senaste tiden ätit bolagets Dill & Gräslök chips. Chipsen har återkallats. Men nu kan FoodMonitor avslöja att butikskedjorna Hemköp och Konsum Värmlands system för säljstopp har stora brister.
 
”Jag håller med om det är någonting som inte har fungerat som det ska i deras system”, säger Marcus Thollin, marknadsdirektör, OLW.
 
FoodMonitor har genomfört stickprovskontroller och upptäckt att de aktuella chipsen trots OLW´s återkallande sålts i butiker tillhörande Hemköp och Konsum Värmland.
 
”De här butikerna har uppenbarligen inte följt beredskapsplanen i respektive bolag.”
 
Ligger problemet centralt hos kedjorna?
 
”Det är vår slutsats. Vi fick bekräftelser från bolagen att informationen om återkallelsen var mottagen och att chipsen var spärrade centralt.”
 
Hur många personer är det som har blivit skadade av chipsen?
 
”Det är sammanlagt fyra stycken som har hört av sig till vår konsumentkontakt med mindre allergiska reaktioner på den batchen som vi gick ut med information om för en och en halv vecka sedan.”
 
OLW har i två omgångar de senaste två veckorna återkallat Dill & Gräslök chips. Anledningen är att en underleverantör av kryddor till chipsen slarvat och inte rengjort sina produktionssystem tillräckligt. Därigenom har kryddorna till OLW kontaminerats med mjölkprotein. OLW´s chips ska enligt ingrediensförteckningen inte innehålla något mjölkprotein. 
 
”Det har brustit någonstans i städrutinerna. Man har inte gjort rent riktigt”, säger Marcus Thollin.
 
Hos Celiakiförbundet med cirka 24 000 medlemmar ser man allvarligt på det inträffade.
 
”Man måste titta på hur rutinerna fungerar kring det här. Någonstans brister det uppenbarligen och det är helt oacceptabelt”, säger Eva Bengtsson, generalsekreterare, Celiakiförbundet.
 
”Innehållsförteckningen är den enda garantin våra medlemmar har. Det är otroligt viktigt att våra medlemmar ska kunna känna sig trygga när de går ut och handlar i svensk dagligvaruhandel. Det här får inte förekomma.”
 
Hemköps förklaring till missen är att man genomförde ett ”mjukt säljstopp”. Därigenom kunde personalen i en butik som FoodMonitor kontrollerade ändå sälja chipsen. Hemköp är ett helägt dotterbolag till matjätten Axfood.
 
”De plockade bort chipsen efter säljstoppet. Det som sedan hände var att vår grossist Dagab skickade ut en till låda av samma felaktiga produkter. När butiken fick lådan så missuppfattade de helt enkelt. De trodde blint på att det som grossisten skickade ut var ok”, säger Maria Nobel, informationschef, Hemköp.
 
”Det finns två olika säljstopp, ett som heter mjukt säljstopp och sedan så finns ett som heter hårt säljstopp. Med det hårda kan butiken inte själv gå in och göra någonting. Då måste de vänta tills Axfood häver säljstoppet. Men om det är ett mjukt säljstopp så kan butiken gå in och häva det. Det var ett mjukt säljstopp i det här fallet från Axfoods sida.”
 
Borde man inte haft ett hårt säljstopp för att skydda konsumenterna?
 
”Det kan inte jag uttala mig om.”
 
Men med ett hårt säljstopp från Axfood hade missen kunnat undvikas?
 
”Ja, det hade underlättat för oss. Det hade det gjort.”
 
Tycker du att mjölkallergiker borde skyddas bättre när sådant här inträffar?
 
”Ja, absolut”, säger Maria Nobel.
 
Även hos butikskedjan Konsum Värmland, som är en fristående förening inom Coop, har brister uppdagats.
 
Den butik som FoodMonitor kontrollerade fick larmet via mejl från kedjans informationsavdelning. Men man plockade trots det inte bort chipsen från hyllorna.
 
”Det är i några butiker som det här inte har gått igenom. Det ingenting annat än den mänskliga faktorn”, säger Klas Olsson, informationschef, Konsum Värmland.
 
”Det är rutin att efter röda larm ska produkterna omedelbart tas bort. Och de ska vara borta inom tjugo minuter i samtliga Konsum Värmlands butiker.”
 
Låser ni inte försäljningen via kassorna centralt?
 
”I vissa fall gör vi det. Men det är ändå en manuell hantering. Jag vet inte vad som har brustit”, säger Klas Olsson.
 
Hos OLW är man idag förtvivlade över att butikskedjor sålt kontaminerade Dill & Gräslök chips till konsumenter trots säljstoppet.
 
”Det är uppenbarligen något som har klickat. Konsumenterna måste känna sig trygga med att det här inte kommer ut på marknaden”, säger Marcus Thollin.
 
Bolaget är också frustrerat över att man inte kunnat lita på sin underleverantör.
 
”Det är klart att en sådan här situation är väldigt olycklig. Det är jättemycket chips som vi får ta tillbaka.”
 
”Men det är ett problem som vi har lokaliserat. Vi vet vad det beror på och vi har en extremt tät dialog med kryddleverantörerna nu.”
 
Marcus Thollin berättade tidigare för FoodMonitor att det var länge sedan OLW hade drabbats av den här typen av problem. Nu har han hört med personal inom bolaget som varit med sedan starten 1967. Händelsen är ovanligare än så.
 
”Det är faktiskt första gången på alla dessa år som vi gör en återkallelse över huvud taget”, säger han.
 
HÅKAN FRISELL
   
Läs mer:
OLW återkallar ännu mer Dill och Gräslök chips 
OLW återkallar chips