abildtTydligare märkning
av fruktjuice
Anna Maria Corazza Bildt: ”Trots den finansiella oro och den ekonomiska kris som håller sitt grepp om EU, pågår det ett vardagsarbete i Parlamentet och förra veckan tog vi ytterligare steg för en bättre gemensam konsumentlagstiftning för den inre marknaden . Vi röstade för nya mer konsumentvänliga märkningsregler för fruktjuice och nektar. De syftar till att förebygga eventuellt vilseledande namn för blandad juice och "utan tillsatt socker" påståenden.”
 
Hur många gånger har du inte känt att du har blivit lurad av text och bild på en juiceförpackning när du ser vad innehållet egentligen är? Nu blir det ändring på det!
Vår prioritet är att ge konsumenterna en korrekt beskrivning så att de vet vad de köper. Vi i Parlamentet har spelat en nyckelroll i att förbjuda tillsatt socker i produkter som säljs som juice och att klargöra förekomsten av socker eller sötningsmedel i liknande drycker.

En blandning av två juicer måste i framtiden ha ett produkt namn som speglar innehållet. Till exempel kommer en blandning av 90 % äpple och 10 % jordgubbsjuice att behöva kallas "Äpple och jordgubbsjuice", medan den för närvarande kan vara märkt bara "Jordgubbsjuice". Detta är viktigt. Jag har själv köpt juice bara för att upptäcka att den huvudsakligen består av något annat.

Detta är samtidigt ett viktigt steg för att underlätta för diabetiker och föräldrar som vill ha tydliga indikationer på skillnaden mellan en "juice" och "nektar", och förekomst av sötningsmedel.

I framtiden kommer fruktjuicer per definition inte att innehålla tillsatt socker eller sötningsmedel. Däremot får "Nektar", tillverkad av fruktpuré med tillsatt vatten innehålla det. Märka "Inget tillsatt socker" kommer inte att tillåtas på nektar som innehåller konstgjorda sötningsmedel, såsom sackarin.

Många produkter som säljs som "Apelsinjuice" innehåller upp till 10% mandarin juice, vilket bidrar till färg och smak. Denna metod är vanlig i Brasilien och USA, som har en stor andel av den europeiska marknaden. För att samma villkor ska gälla så klargör de nya reglerna att all apelsinjuice måste vara ren för att säljas som sådan, Annars behöver mandarin finnas med i produktnamnet.

EU-parlamentet och Europeiska Rådet har preliminärt kommit överens om detta och nu behövs bara en stämpel från den senare för att ingå lag. Sedan har Medlemsstaterna 18 månader på sig att uppdatera sin nationella lagstiftning.
 
Jag är nöjd med detta beslut. Det är ett exempel på en modern konsumentpolitik där vi sätter individen i fokus. Vi ska inte med pekpinnar detaljstyra vad folk bör dricka för juice, men vi ska ge möjligheten till ett informerat val. Det behöver nödvändigtvis inte handla om mer märkning av produkter, det handlar istället om att skapa bättre märkning. Det ska vara tydlig, läsbar och baserad på korrekt information som underlättar för konsumenten.
 
Lagstiftningen kommer att leda till en mer gemensam spelplan i linje med det mer generella matmärkningsdirektiv som vi klubbade igenom innan sommaren.
 
/Anna Maria Corazza Bildt i FoodMonitor 2011-12-26