fao2011-12-23
FAO: nya riktlinjer ska stoppa barnarbete inom fiskerinäringen
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har tillsammans med den internationella arbetsorganisationen (ILO) presenterat ett första utkast till ett dokument som ska förse beslutsfattare och regeringar med riktlinjer om hur barnarbete inom fiskerinäringen bör bekämpas.
 
De två organisationerna tar just nu in synpunkter från allmänheten på dokumentet, FAO-ILO guidance for addressing child labor in fisheries and aquaculture: policy and practice. Den färdiga versionen publiceras senare under 2012.
 
De flesta experter är ense om att barnarbete inom fiskerinäringen är ett utbrett problem, men detaljerad information saknas. Tillförlitlig statistik över barnarbete i fiskesektorn är bristfällig och den slås dessutom ofta samman med skogs-, jordbruks- och boskapssektorn. Sammanlagt beräknas antalet barn som arbetar i dessa fyra näringar uppgå till 60 procent av världens 215 miljoner barnarbetare.
 
Barns arbetsuppgifter inom fiskerinäringen är flera. De deltar bland annat aktivt i själva fisket, lagar mat på fiskebåtar, dyker efter fisk eller för att lossa nät, driver in fisk in i stora nät, skalar räkor eller rensar fisk och krabbor, reparerar nät, sorterar, lastar av, transporterar fångster och bearbetar eller säljer fisk.
 
Ett komplext problem
 
En del av dessa aktiviteter är extremt farliga, andra inte. Arbete som utförs av barn och barnarbete är inte nödvändigtvis samma sak, enligt FAO och ILO:s gemensamma dokument. Barnarbete har negativ inverkan på barns välbefinnande, utbildning och utveckling. Det finns dock andra former av arbete som inte har samma effekt, utan som rent är positiva för barn i vissa åldrar. Det är viktigt att insatser för att bekämpa barnarbete gör den distinktionen, säger rapporten.
 
”FAO och ILO:s riktlinjer är inte bara till för att belysa problemet med barnarbete i fiskerinäringen, utan också för att bemöta dess orsaker, effekter och omfattning”, säger Bernd Seiffert på FAO:s avdelning för ekonomisk och social utveckling.
 
”Dokumentet underlättar för regeringar och utvecklingsorgan att ta reda på var barnarbete i fiskerinäringen förekommer och hjälper dem att skilja på situationer där barn bidrar till sina familjers försörjning och situationer där riskabla förhållanden råder. Målet är att dokumentet ska leda till att problemet inkluderas i nationella policyer och utvecklingsstrategier för att hantera situationen”, tillägger Rolf Willman på FAO:s avdelning för fiske- och vattenbruksfrågor.
 
Förebyggande insatser är nödvändiga
 
Satsningar på förebyggande insatser mot barnarbete är det mest kostnadseffektiva sättet att stoppa barnarbete på lång sikt, menar FAO och ILO. Målet bör vara att motverka grundorsakerna till problemet så att utsatta barn inte sätts i arbete överhuvudtaget.
 
”Genom åtgärder för att minska fattigdom och främja utveckling får barn bättre möjligheter att undvika olämpligt och farligt arbete”, framgår det i dokumentet.
 
Dokumentet ger ett antal ytterligare rekommendationer:
 
Säkerställ att nationell arbetsrätt ger fullgott skydd för barn
Arbeta för implementering av arbetsrätten genom att skapa incitament och framtvingande åtgärder.
Främja lokalt deltagande i insatser mot barnarbete
Stöd utbildning och projekt för minskad fattigdom i utsatta samhällen
Förbättra samarbetet mellan myndigheter som arbetar med landsbygdsutveckling, fattigdom och arbetsfrågor
Upprätta program för att främja säkerheten i fiskesektorn som inkluderar frågor som rör barnarbete
FAO och ILO:s dokument FAO-ILO guidance for addressing child labor in fisheries and aquaculture: policy and practice finns nu tillgängligt för att allmänheten ska kunna komma med sina synpunkter. Återkoppling och synpunkter på utkastet kan skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. fram till den 30 april 2012.
 
Läs mer:
Läs utkastet till dokumentet: FAO-ILO guidance for addressing child labor in fisheries and aquaculture: policy and practice
Artikel: Förhindra riskabelt barnarbete i jordbruket
 
/FAO
   
Foto: FAO 
 
/FoodMonitor