Starkt resultat för Skånemejerier

Skånemejerier visar även i år ett starkt resultat för årets första åtta månader.

 – Vi har haft en mycket startk försäljningsutveckling för såväl färskvaror som för våra fruktdrycker BRAVO och ProViva under perioden, säger styrelsens ordförande Anders Olsson.

 
Resultatet den 31 augusti 2010 uppgår till +51,1 MSEK, enligt ett pressmedelande från bolaget. År 2009 var resultatet för samma period +37,6 MSEK. Nettoomsättningen uppgår till 2 138 MSEK, jämfört med 1 927 MSEK år 2009.
  
Det positiva resultatet och nettoomsättningen för 2010 är en följd av en ökad försäljning av Skånemejeriers produkter, konstaterar man.
   
Det har medfört att man kunnat höja kontraktspriset till mjölkbönderna från 1 juli med totalt 31 öre per kilo mjölk. Expansion på marknader utanför Skåne spelar en avgörande roll för företagets goda ekonomiska resultat, menar man vidare.
  
– Skånemejeriers styrelse ser mycket positivt på företagets fantastiska ekonomiska utveckling, som innebär att våra ägare, mjölkbönderna, nu får ett starkare och mer konkurrenskraftigt kontraktspris för sin mjölkråvara. Jämfört med föregående år har vi i slutet av augusti 2010 betalt ut 100 MSEK mer i mjölklikvid till våra ägare, säger Anders Olsson.