Uppåt för restaurangerna
Enligt SCB´s Restaurangindex i november 2011 ökade restaurangernas försäljning med 5,1 procent under november, jämfört med samma period året innan. Bäst gick det för snabbmatsrestauranger, som ökade med 13,6 procent.
 
Ett flertal restaurangkategorier hade en stark försäljningsutveckling under november månad, särskilt bra gick det för hotellens restauranger (+7,7 %) och kaféer (+7,7 %), enligt SCB.
 
En kategori som hade svag utveckling i november var trafiknära restauranger, vars försäljning ökade med 0,6 procent. Ser man på försäljningsutvecklingen hittills i år är det fortsatt kaféer som är den stora vinnaren, vars försäljning ökat med 8,8 procent. Försäljningsvolymen för den totala restaurangbranschen ökade med 1,9 procent i november, jämfört med samma månad förra året.
 
Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. November 2010 till november 2011 (SCB):
dia
/FoodMonitor