Kopparbergs alkoholreklam
får kritik 
Kopparbergs Bryggeri AB visade reklam för ölsorten Sofiero original på jumbotronen i Löfbergs Lila arena under pågående hockeymatch. Det anser Konsumentverket är otillbörlig marknadsföring av alkohol, och kritiserar därför bolaget. 
 
"Reklamfilmen, som genom sitt återgivande på jumbotronen och utformning i ljud och bild, är påträngande, uppsökande och uppmanande till bruk av alkohol", skriver Konsumentverket i ett brev till Kopparbergs Bryggeri AB. 
 
I reklamen återges enligt Konsumentverket bland annat en text som säger "ett riktigt gott öl" och en röst som säger "Sofiero, ett riktigt gott öl". 
 
Att reklamfilmen visas på en idrottsarena under pågående hockeymatch uppfyller enligt konsumentverket inte kravet i gällande lagstiftning på "särskild måttfullhet". 
 
FoodMonitor har varit i kontakt med Kopparbergs Bryggeri men bolaget har hittills inte kommenterat ärendet hos Konsumentverket. 
 
/FoodMonitor 
 
FoodMonitor-Fakta: 
Kopparbergs Bryggeri AB. 
Omsättning: 841 Mkr (2010). 
Resultat före skatt: 33 Mkr. 
Antal anställda: 168. 
 

t20