Swedfruits egyptiska apelsiner
stoppas av Livsmedelsverket 
Livsmedelsverket har upptäckt otillåtna halter av bekämpningsmedlet fenitrotion i egyptiska apelsiner som säljs av grossisten Swedfruit AB i Helsingborg. Myndigheten har därför tills vidare förbjudit bolaget att sälja fler sådana apelsiner på den svenska marknaden.
 
"Livsmedelsverket förbjuder Swedfruit AB att utan medgivande från Livsmedelsverket släppa ut på marknaden kommande partier av apelsiner från leverantör Global Fruits LLC, Egyptien", skriver myndigheten i ett beslut till Swedfruit AB.
 
Livsmedelsverket upptäckte fenitrotion i halten 0.062 milligram per kilo i de egyptiska apelsinerna vid en rutinkontroll i samarbete med Jordbruksverket. Gränsvärdet inom EU är 0.01 milligram per kilo. Fenitrotion används för att bekämpa skadeinsekter. 
 
Enligt Livsmedelsverket kvarstår förbudet tills dess att man bedömer att det inte längre är en risk att apelsiner från den aktuella leverantören innehåller otillåtna halter av fenitrotion.
 
FoodMonitor har trots upprepade försök inte lyckats få en kommentar från Swedfruit AB om Livsmedelsverkets förbud.
 
HÅKAN FRISELL
 
 
FoodMontitor-Fakta:
Swedfruit AB.
Omsättning: 311 Mkr (2010).
Resultat före skatt: 3 Mkr.
Antal anställda: 35.