mariew”Miljö ska vara med
i resultaträkningen”
Marie Winslow Andersson (foto) hamnade av en slump på ett vikariat som miljösamordnare på Ica AB för 19 år sedan och blev i slutet på 90-talet miljöansvarig för logistik på företaget. Nyligen antog hon en ny utmaning. Marie är numera chef för hållbar utveckling hos Svenska Retursystem AB.
 
Att säga att Marie brinner för miljö – och hållbarhetsfrågor är närmast en underdrift. Förutom den gedigna bakgrunden inom området är hon också sedan flera år ledamot i regeringens logistikforum.
 
– Det stämmer, och trots namnet så handlar det om ett opolitiskt forum med företrädare från logistikbranschens olika intressenter som är experter inom sina respektive områden och som dryftar aktuella logistikfrågor och tänkbara lösningar tillsammans. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ansvarar sedan för att kommunicera ut vad som sägs under våra möten, förklarar Marie Winslow Andersson.
 
Miljövänligt retursystem
 
Svenska Retursystem AB driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem baserat på returlådor och returpallar. Grundidén är att branschens distribution av varor ut till butikerna ska ske i returemballage, som hela tiden återanvänds till fördel för miljön, istället för leverans i engångsemballage. Bolaget bildades 1997 och de första utleveranserna av returenheter skedde år 2000. Därefter har systemet vuxit snabbt och idag använder nära 1 000 leverantörer retursystemet för sina leveranser till dagligvaruhandeln, varje dag. När returenheterna slutligen tömts, och gått i hela varuflödet, från producent, grossist ut till butik, returneras de för tvätt för att därefter på nytt skickas ut och återanvändas i systemet.
 
Att användandet av engångsemballage ska minska till förmån för miljövänligare transportemballage var en starkt bidragande faktor till Maries beslut att ta en ny utmaning efter många år hos ICA.

– Det var dags för något nytt, och min hjärtefråga miljö stod ju redan i centrum hos detta företag. Nu vill jag satsa på att utveckla miljö - och hållbarhetsdelen ännu mer samt givetvis vara med och bidra i ett företag vars främsta uppgift är att återanvända emballage genom att driva retursystem för en bättre miljö. Under de senaste 11 åren har vi bl.a. ersatt över 700 miljoner engångsemballage. Så det är tydligt att vi gör en enorm skillnad.
 
Vad önskar du mest att branschen ska ta till sig vad gäller ditt miljöengagemang?
 
– Det finns mycket. Men något jag verkligen vill kämpa för och bidra till är att sträva efter hållbarhet hela vägen, dvs. i alla led. Där finns mycket kvar att göra på branschnivå även om trenden pekar åt rätt håll. I samband med en kurs nyligen där vi pratade om företags intressenter kopplat till resultaträkningen, kände jag också att man borde kunna få företag att göra fler miljöinvesteringar om de fick ett tydligare samband mellan dessa och företagets resultat.

Varför ser man inte detta samband idag?

– Det är svårt att få med de långsiktiga miljöinvesteringarna i den ekonomiska planeringen, dvs. de investeringar som tar lång tid att räkna hem. Det kan vara exempelvis ett nytt kylsystem och att ta vara på utgående värme och därmed även på resurserna. Miljöbalken säger visserligen att man ska se till senaste tekniken och välja alternativ som har mindre miljöpåverkan, men samtidigt så finns en del i miljöbalken som heter rimlighetsavvägning. Denna innebär att man inte alltid är skyldig att göra det. Därför görs inte alltid investeringar i den ”bästa” tekniken eftersom den anses alltför dyr.
 
– Däremot är det lättare att ta tag i ”de lågt hängande frukterna”; de åtgärder som är lätta att hitta och genomföra. Att exempelvis byta till lågenergilampor är en åtgärd som man redan på kort sikt kan se att den är ekonomiskt riktig samtidigt som det är en ”miljöinvestering”.
 
Vad kan man göra åt detta dilemma?

– Ett exempel vore att införa ett avskrivningssystem för miljöinvesteringar utöver dagens möjligheter till avskrivningar för investeringar. Detta just för att skapa en morot för företag att ta steget fullt ut och besluta sig för den ”dyrare” investeringen. Dessutom skulle detta innebära att det skulle framgå direkt i resultaträkningen att företaget satsar på miljöfrågor och en hållbar utveckling!

Du är ute och håller föredrag om miljö och hållbarhet. Du har din nya utmaning hos Retursystem och du är aktiv i regeringens logistikforum. Kan det någonsin bli för mycket miljö?
 
– Nej. Visst hamnade jag i den här världen av en slump en gång i tiden, men engagemanget och intresset fanns redan innan. Jag läste mycket och engagerade mig i djur och natur. Är ekonom i grunden så den strukturerade biten fanns också på plats. Jag kan fortfarande känna en ”wow-känsla” över att få vara med och göra något för miljön, så det kan aldrig bli för mycket av den varan, säger Marie Winslow Andersson.

retursystem_582x121Hemsida
Retursystem AB                                  

/MATS HOLMSTRÖM