SLV hotar med rättsliga
åtgärder mot fuskskinka
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Skaraborgs Chark och Fågel AB fått kritik för sin "Pizzaskinka" som inte innehåller någon riktig skinka utan istället bogfläsk och en rad tillsattsämnen. Nu överväger Livsmedelsverket att vidta rättsliga åtgärder mot bolaget.
 
I ett brev till Skaraborgs Chark och Fågel AB skriver Livsmedelsverket att ”beteckningen Pizzaskinka är vilseledande”.
 
Skaraborgs Chark och Fågel AB levererar sin ”Pizzaskinka” huvudsakligen till pizzerior runt om i landet. Pizzeriorna skriver sedan på sina menyer att det är frågan om riktig skinka.
 
Trots tidigare uppmaningar från myndigheten har bolaget inte tagit bort den vilseledande märkningen.
 
Livsmedelsverket överväger därför nu att ”förelägga Skaraborgs Chark och Fågel AB att vidta åtgärder i syfte med att säkerställa att rättvisande beteckning för denna produkt används”.
 
Myndigheten varnar också bolaget att föreläggandet kan komma att förenas med ett vite.
 
/FoodMonitor
 
Läs mer: Fuskskinka på pizzeria anmäld till Livsmedelsverket