fao2012-01-27
Gröna investeringar i blå värld
kan ge stora vinster
Havens och kusternas ekosystem är idag hårt utsatta men genom ett mer hållbart förvaltande av haven, som tar till vara på ekosystemens förutsättningar, kan de stärkas avsevärt. Detta lyfts fram i rapporten Grön ekonomi i en blå värld (Green Economy in a Blue World), publicerad av ett flertal FN-organ och andra organisationer (UNEP, UNDP, FAO, IMO, UN-DESA, IUCN, WorldFish Center och GRID-Arendal). Den mer hållbara metoden som presenteras i rapporten omfattar allt ifrån att skapa förnybar energi och uppmuntra till ekoturism, till mer hållbart fiske och havstransporter.
 
Med fem månader kvar tills att världens regeringar möts på FN-konferensen om hållbar utveckling (Rio+20) i Brasilien, uppmuntrar Grön ekonomi i en blå värld världens länder att ta vara på de resurser som finns i haven. Detta genom ett mer hållbart nyttjande av de marina resurserna, vilket till stor del skulle minska förstörelsen av haven samtidigt som det skulle reducera fattigdom och förbättra människors försörjningsmöjligheter.
 
Hela 40 procent av världens befolkning bor inom 100 kilometers avstånd från kusten och världens marina ekosystem tillhandahåller mat och uppehälle för miljontals människor. Människans negativa inverkan på havens ekosystem och produktivitet ökar idag. Omkring 20 procent av mangroveskogarna är förstörda och mer än 60 procent av de tropiska korallreven står under direkt hot.
 
”Haven är en av grundstenarna i många länders utveckling och kamp mot fattigdom. Den mångfald av ekosystemtjänster som erbjuds av hav och kust, såsom en tryggad livsmedelsförsörjning och klimatreglering, är idag hårt pressade”, säger Achim Steiner, chef för FN:s miljöprogram, UNEP. ”Att öka de gröna investeringarna i den marina sektorn och förstärka de internationella samarbeten som förvaltar de gränsöverskridande ekosystemen är nödvändigt om en övergång till en resurseffektiv, grön ekonomi med minskade växthusgasutsläpp ska kunna genomföras.”
 
Árni Mathiesen, undergeneraldirektör på FAO:s avdelning för fiske och vattenbruk, säger: ”Matproduktionen från haven är i fara och därmed levebrödet för hundratals miljoner människor som är beroende av fiske och vattenbruk. Om användningen av marina resurser inte återgår till hållbara nivåer, är våra havs förmåga att leverera mat för framtida generationer hotad. Fiske och vattenbruk är bland de bästa metoderna vi har för att producera näringsrik mat till en växande befolkning. Att förlora den möjligheten skulle vara ett brott mot framtida generationer.”
 
/FAO
 
Foto: FAO
 

Läs rapporten "Grön ekonomi i en blå värld" här (extern länk, unep.org)! 

 
/FoodMonitor