Landshövding och LRF
på kollisionskurs
Värmlands landshövding Eva Eriksson har nyligen lagt fram ett utredningsförslag om en ny svensk djurskyddslag till regeringen. Bakgrunden är bland annat den kraftiga ökningen av antalet omhändertagna djur de senaste åren i Värmland.
 
Landshövdingen har pekat på bristande kompetens hos bönderna som en av orsakerna till missförhållandena. Det får LRF att gå i taket som menar att det ofta är personliga tragedier som ligger bakom.
 
”Det handlar oftast om människor som gått in i väggen. De har bränt ut sig och har inte det sociala nätverk som de behöver runt sig. Vi försöker komma tillrätta med det genom vår djur- och bondeomsorgsgrupp, men där borde samhället hellre vara med och ta ett större ansvar”, säger Dag Rogne, LRF:s distriktsordförande i Värmland, till tidningen Värmlands Folkblad.
 
Omhändertagandet av djur i Värmland har ökat från fem fall år 2008 till hela 63 förra året. Men inte alla omhändertaganden handlade om djur på bondgårdar. Flera fall gällde katter och hundar i bostadsområden.
 
Eva Eriksson tycker att situationen är så allvarlig att kompetensen hos lantbrukarna måste höjas med fortbildning. Hon tycker också att LRF är helt fel ute när man till synes försvarar missförhållanderna.
 
”Jag förstår inte hur LRF kan försvara misskötsel av djur”, säger hon till VF.
 
/FoodMonitor
 
Läs mer:
Betänkandet Ny djurskyddslag (extern länk, regeringen.se)!