kottimg_5118Köttkonsumtionen
slår rekord
Svenskarna åt 86 kilo kött per person under förra året enligt prognosberäkningar från Jordbruksverket. Det är ett kilo mer per person än föregående år och en ny rekordnivå. Framför allt konsumtionen av nöt och fjäderfäkött har ökat.
”Konsumtionen av kött och annan proteinrik mat fortsätter att öka. Priset påverkar mer än klimatdebatten, skriver Jordbruksverket i en kommentar.
 
Konsumtionen av ost och ägg ökade kraftigt mellan 2009 och 2010. Prognosberäkningar för 2011 visar enligt Jordbruksverket en fortsatt ökning av äggkonsumtionen.
 
”Detta tillsammans med en ökad köttkonsumtion gör att det ligger nära till hands att anta att det ökade intresset för proteinrika dieter som GI och LCHF nu börjar ge genomslag i statistiken. Det är dock för tidigt att dra några definitiva slutsatser kring dessa mattrenders inverkan på konsumtionen.”
 
”Det märks också en förändring där konsumtionen av mejerivaror med högre fetthalt ökar samtidigt som konsumtionen av mejeriprodukter med lägre fetthalt minskar.”
 
/FoodMonitor
 

t20