Uppåt för Sainsbury
Enligt Financial Times ökade brittiska livsmedelskedjan Sainsbury sitt resultat med åtta procent under första halvåret, och ökade försäljningen med 5,6 procent. En del av förklaringen är att nya enheter tillkommit och en ökad försäljning av specialvaror.
 
Sainsburys halva räkenskapsår avslutades 2 oktober. Försäljningen av specialvaror ökade tre gånger snabbare än livsmedlen och på nätet steg omsättningen med 25 procent.

Ökningen innebär att Sainsbury tog ytterligare 0,1 procendandelar av marknaden under tredje kvartalet medan Asda tappade lika mycket. Tesco och Wm Morrison behålla sina positioner, enligt Financial Times.
 
/FoodMonitor