semperimg_4658
Lika som bär? Till vänster Sempers gamla produkt med risprotein, och till höger den nya med sojaprotein och gluten. 


Celiakiförbundet: Sempers byte till soja i barnmat risk för allergiker
Barnmatstillverkaren Semper har denna vecka bytt ut risprotein mot sojaprotein i sina populära mjölkfria grötar och vällingar. Bolaget har även tillfört gluten. Svenska Celiakiförbundet är kritiskt till bolagets plötsliga byte och dåliga information. Risken är stor att gluten- och sojaallergiker inte uppmärksammar ändringen.
 
"Om man inte är uppmärksam på det att det är ett nytt recept, och att det också innebär nya ingredienser, så innebär det en risk för allergiker", säger Rosemarie Sundström, Kommunikatör & Projektledare, Celiakiförbundet.
 
"Semper borde på något sätt tydligare visa på framsidan att deras mjölkfria grötar och vällingar numera innehåller även soja och gluten."
 
Celiakiförbundet uppmärksammades på problemet med Sempers förpackningar genom ett mejl från en orolig medlem.
   
Enligt Rosemarie är det olyckligt att Semper valt just soja som proteinkälla till sina mjölkfria produkter.
 
"Proteinerna i soja och mjölk liknar varandra. Många som är mjölkallergiker är också sojaallergiker."
 
Celiakiförbundet ser också ett problem med att ge sojaprotein till små barn. Organisationen hänvisar till rekommendationer från den europeiska organisationen European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition som säger att barn yngre än sex månader inte bör äta soja.
 
Semper säger att man följer Livsmedelsverkets råd när det gäller soja.
 
”Generellt följer vi Livsmedelsverkets nya kostråd för barn mellan 0-5 år om att introducera soja på samma sätt som övriga livsmedel. Till dessa rekommendationer hänvisar även Barnläkarföreningens allergologer. Har man allergi och frågor bör man alltid fråga sin behandlande doktor eller dietist”, säger Malin Westling, informationschef, Semper AB.
 
Anledningen till att Semper bytte proteinkälla från ris till soja är att bolaget hade svårt att hitta risprotein av tillräckligt bra kvalitet.
 
”Tidigare har vi använt risprotein i våra mjölkfria produkter. Problemet med risprotein är att det är generellt svårt att hitta risråvara som är av tillräckligt hög kvalitet för att få användas i barnmat. Bristen på risråvara av barnmatskvalitet innebar att vi tidvis inte kunnat producera våra mjölkfria produkter alls.”
 
”Därför var vi tvungna att leta efter nya råvarukombinationer med hög proteinkvalitet och använder nu sojaråvara med havre för att få ett bättre aminosyramönster. Samtidigt upplever vi att dessa råvaror ger en godare smak.”
 
Semper tycker att informationen om bytet från risprotein till sojaprotein på förpackningarna är tillräcklig. Bolaget håller inte med om att den nya förpackningen som innehåller sojaprotein liknar den gamla med risprotein.
 
"Det står tydligt på paketen att det är ett nytt recept. Alla produkter har dessutom nya namn.”
 
"För föräldrar som har allergiska barn är det otroligt viktigt att läsa på paketen vad de innehåller."
 
Finns informationen om sojaprotein även på framsidan av förpackningen?
 
"Nej, men den finns extra markerad på två andra sidor på förpackningen", säger Malin Westling.
 
HÅKAN FRISELL

   

 
FoodMonitor-Fakta (källa Semper):
Inom kategorin barnmat så står mjölkfri gröt och välling för 2,3 procent av den totala välling- och grötmarknaden i Sverige (och 0,9 procent av den totala barnmatsmarknaden).
 
Läs mer:
Celiakiförbundet om soja i barnmat (extern länk, Celiakiförbundet)!