fao2012-02-09
Matpriserna stiger – oro över vädret
Priset på samtliga varugrupper i indexet ökade den senaste månaden. Olja ökade mest, tätt följt av spannmål, socker, mejeriprodukter och kött. Indexets nya nivå på 214 punkter är dock 7 procent lägre än i januari förra året.
 
”Det går inte att ge en enskild förklaring till att livsmedelspriserna åter stiger – olika faktorer spelar in för de olika varugrupperna”, säger ekonomen och spannmålsanalytikern Abdolreza Abbassian.
 
”Men den ökning som nu sker, trots förväntade rekordskördar och förbättrade lagernivåer tillsammans med sex månader av fallande eller stabila priser, belyser den oförutsägbarhet som råder på den globala livsmedelsmarknaden”, tillägger han.
 
Ofördelaktiga väderförhållanden
 
”Jag kan inte se att de vanliga drivkrafterna – värdet på dollarn och oljepriset – hade en särskilt stor betydelse under januari. Men en anledning är att ogynnsamma väderförhållanden återkommande har påverkat viktiga jordbruksregioner såsom Sydamerika och Europa. Detta fortsätter att vara en anledning till oro”, sammanfattar Abbassian.
 
FAO:s spannmålsprisindex låg i genomsnitt på 223 punkter i januari vilket är en ökning med 2,3 procent sedan december (5 punkter). Världsmarknadspriserna på alla de viktigaste spannmålen förutom ris steg. Majs steg mest med en 6 procentig ökning. Även vetepriset steg men inte med lika mycket.
 
Priserna återspeglar främst oron över hur väderförhållandena kommer att påverka 2012 års grödor i flera av de viktigaste produktionsregionerna. Rädslan för en nedgång i exportutbudet i Oberoende staters samvälde (delar av forna Sovjetunionen) spelar också in.
 
FAO:s prisindex för oljor och fetter steg till 234 punkter i januari, vilket är en ökning med 3 procent (6 punkter) från december. Stabiliseringen av importefterfrågan på palm- och sojaoljor, i kombination med en säsongsmässig nedgång i produktionen av palmolja, är de främsta orsakerna bakom ökningen.
 
Produktion och lager ökar
 
Enligt FAO:s senaste prognos förväntas världens spannmålsproduktion att bli mer än tillräcklig för att kunna täcka den förväntade användningen för 2011/2012. Produktionen förväntas uppgå till 2 327 miljoner ton – en ökning med 4,6 miljoner ton sedan den senaste beräkningen i december. Detta skulle innebära 3,6 procent högre än 2010 och därmed ett nytt rekord.
 
Spannmålsanvändningen för 2011/2012 minskade något från december till nära 2 309 miljoner ton, men var fortfarande 1,8 procent högre än 2010/2011. Detta gör att spannmålslagren för säsongen 2012 förväntas bli 516 miljoner ton, 5 miljoner ton mer än FAO:s senaste prognos.
 
Priserna på kött, mejeriprodukter och socker steg
 
FAO:s prisindex för köttprodukter snittade på 179 punkter, en halv procent (1 punkt) mer än i december. Priset på olika typer av kött varierade. Priset på griskött steg 2,8 procent på grund av förväntningar om stor import från Kina, samtidigt som priset på fågel sjönk en procent.
 
FAO:s prisindex för mejeriprodukter låg i januari 2012 i genomsnitt på 207 punkter, en ökning med 2,5 procent (5 punkter) sedan december.
 
FAO:s sockerprisindex steg till 334 punkter, vilket är en ökning med 2,3 procent (7,4 punkter) från december, men fortfarande 20 procent (86 punkter) lägre än i januari förra året. Ökningen beror främst på de ogynnsamma väderförhållandena i Brasilien, som är världens största producent och sockerexportör.
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor