Livsmedelsverket stoppar
apelsiner från Marocko
Livsmedelsverket har vid en stickprovskontroll upptäckt otillåtna halter av bekämpningsmedlet imazalil i apelsiner som importerats av grossisten Ewerman i Helsingborg. Myndigheten har belagt Ewerman med saluförbud. Kontaminerade apelsiner har enligt bolaget nått svenska butiker, men inte återkallats.
 
"Den sändningen som Livsmedelsverket tog prov på hade hunnit ut till slutkunderna", säger Helena Nilsen, kvalitets- och miljöchef, Ewerman.
 
"Det tog en vecka innan provtagningen blev klar i torsdags förra veckan."
 
Varför återkallade ni inte apelsinerna från butik direkt efter det att ni hade provsvaret?
 
"Jag hörde från Livsmedelsverket att det inte fanns en så påtagligt fara att man behövde gå ut till slutkunderna eller ut i pressen och återkalla."
 
Livsmedelsverkets analyser av apelsinerna visade att de innehöll imazalil i halten 10.6 milligram per kilo. Det är mer än dubbelt så mycket som det europeiska gränsvärdet. Imazalil används som ett svampmedel. Kemikalien har i djurförsök visats påverka leverceller, och är mycket giftig för vattenlevande organismer. Inga uppgifter finns enligt Kemikalieinspektionen om fara för människa. 
 
"Imazalil lagras i apelsinskalet. Det är ett bekämpningsmedel som man behandlar apelsinerna med efter skörd. Det är oftast packerierna som handhar det, inte odlaren", säger Helena Nilsen. 
 
Ewerman köpte apelsinerna från den marockanska leverantören Cooperative Agromar.
 
Efter Livsmedelsverkets upptäckt har leverantören satts upp på myndighetens svarta lista. Ewerman har tills vidare belagts med saluförbud när det gäller Cooperative Agromars apelsiner.
 
"Allting är stoppat", säger Helena Nilsen.
 
HÅKAN FRISELL