Försiktig optimism hos livsmedelsföretagen
Decemberförsäljningen blev en stor besvikelse för många livsmedelsföretag. Men nu ökar optimismen igen enligt en enkätundersökning som branschorganisationen Livsmedelsföretagen gjort. Framför allt lågprisprodukter tar marknadsandelar.  
 
"Den överlägset starkaste trenden visar sig vara efterfrågan på lågprisprodukter. Över hälften av företagen ser detta som den viktigaste trenden just nu", skriver Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande.
 
"Lågpristrendens styrka tycks gå hand i hand med försämringen av konjunkturen", säger Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen.
 
Endast fyra procent av bolagen ansåg i enkäten att "produkter med högre kvalitet" påverkar deras produktion just nu.
 
Den svaga försäljningen under förra året gorde att branschen var tvungen att minska antalet sysselsatta med två procent. Personalminskningarna tros fortsätta i oförminskad takt även i år.
 
/FoodMonitor
 

t20