fao2012-02-17
Brasilien stöder lokal
upphandling i Afrika
Brasilien ger ett bidrag på 2 375 000 dollar till ett nytt program för lokalt upphandlade livsmedel som ska genomföras av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världslivsmedelsprogrammet (WFP) till stöd för lantbrukare och utsatta i Etiopien, Malawi, Moçambique, Niger och Senegal.
 
Enligt avtalet, som tecknats den 21 februari, kommer Brasilien både finansiera projektet och dela med sig av sina erfarenheter från det brasilianska programmet för lokalt upphandlade livsmedel (Food Purchase Programme, PAA). I det brasilianska programmet har jordbruksprodukter från småskaliga lantbrukare upphandlats av staten och sedan distribuerats till utsatta grupper som bland annat barn och unga genom skolmatsprogram. Programmet för lokalt upphandlade livsmedel är en av hörnstenarna i Brasiliens strategi för att eliminera hungern (Zero Fome).
 
Enligt överrenskommelsen ska FAO ta emot 1 550 000 dollar och ansvara för livsmedelsproduktionsdelen i det nya projektet. Detta genom att tillhandahålla utsäde och växtnäringsämnen samt förbättra möjligheterna för småskaliga lantbrukare och jordbruksorganisationer att odla, bearbeta och sälja sina produkter. FAO kommer också använda sig av Brasiliansk expertis för att stödja lokala inköpsinitiativ.
 
WFP kommer att erhålla 800 000 dollar och ska ansvara för att organisera inköp och distribution av mat till skolor och utsatta grupper.
 
Nya initiativ
 
WFP köper redan in lokalt producerad mat till sina program och bedriver ett försök som kallas ”Purchase for Progress” (P4P) för att finna vägar att köpa varor mer direkt från småskaliga lantbrukare. Det av Brasilien finansierade programmet kommer att stimulera en handel med lokala lantbrukare och lokalt producerad skolmat.
 
Utöver att hjälpa till med att komplettera hungriga människors näringsintag syftar projektet till att stärka lokala livsmedelsmarknader och hjälpa till med att säkra tillgången på mat samt att undvika framtida livsmedelskriser.
 
Stärkta institutioner
 
Programmet för lokalt upphandlade livsmedel ger ett nytt perspektiv på jordbruksutveckling och matbistånd då tekniköverföring och bistånd har ersatts med satsningar på att säkra de sociala och institutionella förutsättningarna. Befolkningen som riskerar livsmedelsbrist får på så vis tillgång till mat av god kvalitet genom de småskaliga lantbrukarnas deltagande på marknaden. Detta kan uppnås genom att existerande institutioner, produktionssystem och lokala samhällen samt sociala nätverk utvecklas och stärks.
 
Avtalet tecknades av Antonino Marques Porto e Santos, FAO:s permanenta representant i Brasilien, Laurent Thomas, FAO:s undergeneraldirektör på FAO:s avdelning för tekniskt samarbete och Amir Abdulla, WFP:s ställföreträdande generaldirektör.
 
/FAO
 
Foto: FAO.
 
/FoodMonitor