Skriande behov av smågrisar
På grund av nedläggningarna av grisgårdar de senaste åren råder det nu akut brist på smågrisar i Sverige. Därför har Scans inköpsbolag SLS börjat importera smågrisar från Finland. Bolaget säger sig värna om de svenska jobben.
 
"Det är ett skriande behov efter smågrisar. Vi gör det här för att värna om arbetstillfällena som finns i Sverige så att vi ändå kan hålla igång slaktgrisproducenternas gårdar. Då är detta ett alternativ", säg Sara Hoff, kommunikationschef på Scan och SLS.
 
Hur många smågrisar är det frågan om?
 
"I första rundan nu så har vi kört över en lastbil med släp med smågrisar. Det är frågan om 8-900 stycken."
 
Enlig Scan kommer smågrisarna från ett systerföretag i södra Finland.
 
"Vi har valt att göra den här importen inom vår koncern. Grisarna kommer från vårt systerföretag i Finland. Vi har fått allting godkänt av Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet."
 
Smågrisarna går enligt uppgift till en mellanstor grisgård i Skåne som är leverantör till Scan.
 
Blir det inte långa transporter för grisarna?
 
"De kommer med båten. Sedan gäller det upp till åtta timmars transport i Sverige. Men djuren har gott om utrymme. De har mat, foder, och fri tillgång till vatten. Det används specialbyggda bilar för det här."
 
Enligt Scan kommer köttet från de importerade grisarna att säljas som importerat kött. Bolaget har sökt dispens hos certifieringsorganet Svenskt Sigill. 
 
"Det kommer att säljas som importerat kött. Som det är nu så har vi sökt dispens för det. Det är ännu inte klart hur det blir. Men eftersom certifieringen är för svenskt kött och svenska djur, och detta är importerat kött, så borde det inte vara några problem", säger Sara Hoff.
 
Men det finns bönder som höjer ett varningens finger om smågrisimporten från Finland.
 
"När vi tar in smågrisar från ett annat land så riskerar vi vårt goda hälsoläge. Men kanske Finland inte är så farligt som Danmark som har fler sjukdomar", säger en grisbonde till FoodMonitor.
 
"Hur ska konsumenterna skilja på köttet i affärerna. Ska det stå att de är födda i Finland men uppvuxna i Sverige?"
 
Sveriges Grisföretagare tycker att SLS gjort en felbedömning.
 
"Jag tror att det är obetänksamhet som gjort att de nu importerat smågrisar. Jag tror inte att SLS har gjort detta med ett syfte att söndra grundcertifiering", säger Mattias Espert, vice ordförande i Sveriges Grisföretagare, till tidningen Jordbruksaktuellt.
 
HÅKAN FRISELL 
 

t20