Salmonella i importerat sojafoder
Importerat sojafoder till de svenska bönderna utgör en risk för salmonellasmitta. Under de två senaste åren har Jordbruksverket larmat 22 gånger efter det att salmonella upptäckts i sojan. Det rapporterar tidningen Jordbruksaktuellt.
 
Nyligen fick fodertillverkaren Teknosan i Vänersborg ta emot en salmonellasmittad sändning på 24 ton soja från Italien - trots försäkringar från leverantören.
 
– Vi hittade salmonella överallt. Det var genominfekterat, säger Ruben Falk, platschef, Teknosan AB i Vänersborg.
 
Teknosan inporterar cirka 500 ton sojakaka per år. Totalt producerar bolaget drygt 30 000 ton foderprodukter årligen.
 
För att bli av med salmonellan värmebehandlade och syrabehandlade Teknosan sojan.
 
Trots kraftfulla åtgärder inom EU de senaste åren så är salmonellasmitta i sojafoder fortfarande ett stort problem ute i Europa.
 
– Sojan är väldigt utsatt. Många sändningar av soja är smittade. Jag tycker det är angeläget att lyfta fram att det faktiskt är skillnad på foderprodukter som är från Sverige och sådant som importerats när det gäller salmonella. Soja och andra så kallade riskråvaror måste provtas för salmonella i samband med införsel till Sverige. Det hittas allt för ofta salmonella i importerade foderråvaror och då värmebehandlar man och syrar råvaran innan den används i fodertillverkningen, säger Klara Eskilsson, handläggare på enheten för foder och hälsa, Jordbruksverket.
 
Skulle salmonellasmittat foder användas av svenska bönder kan konsekvenserna bli svåra.
 
– Om djuren på gården blir smittade och gården blir ställd under spärrestriktioner så är det en oerhört stor process. Det är en katastrof att bli drabbad av salmonella via fodret. Sedan kan smittan också ta sig in i livsmedelsledet. Därför är det den svenska modellen är att stoppa salmonellan i varje led, säger Klara Eskilsson.
 
/FoodMonitor
 
Källa: Jordbruksaktuellt.