Martin & Servera gör gemensam
sak med LRF – gynnar svenskt
Grossisten Martin & Servera vill tillsammans med LRF underlätta för kommuner och landsting att upphandla svensk mat.
”Vi tycker att utvecklingen går åt fel håll och vi vill istället bidra till att göra det lättare för offentlig sektor, för restauranger och konsumenter att kunna välja svenskt. Därför kommer vi att agera tillsammans, bland annat genom Miljöstyrningsrådet, för att offentliga upphandlare ska få stöd och råd om hur man ställer och följer upp krav”, säger Christer Lind, Vd och koncernchef på Martin & Servera.
 
”Att barn och äldre inom den kommunala omsorgen ska serveras mat av hög kvalitet, producerad enligt svensk djurskyddsnivå är viktigt för allt fler. Ändå går utvecklingen mot att mer och mer mat importeras – idag så mycket som varannan tugga”, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.
 
LRF och Martin & Servera kommer tillsammans att:
1. Tydligare lyfta fram svensk mat i marknadsföring
2. Berätta om fördelarna med att köpa svenskt
3. Underlätta för kunder som vill köpa lokalt producerade livsmedel. 
4. Underlätta för bönder som vill nå den marknaden.
 
”Vi vill bidra till en utveckling som på sikt ökar svensk livsmedelsproduktion, det här är vårt sätt att ta ansvar. Vi hoppas nu att fler vill vara med”, säger Helena Jonsson.
 
/FoodMonitor