Oroande förekomst av
kadmium i mjöl
Tidningen Testfakta har undersökt halten av tungmetallen kadmium i tio olika mjölsorter. Resultaten är nedslående. Högst halt av kadmium innehöll Finax dinkelmjöl med 0.07 milligram per kilo. Övriga testade fabrikat innehöll mellan 0.03-0.04 milligram per kilo.
 
- Vi vet att mjöl och rotfrukter kan innehålla mycket kadmium. Men det är inte mindre oroväckande för det. De senaste åren har vi kunnat påvisa allt fler hälsorisker med långvarig exponering av kadmium, säger Agneta Åkesson, forskare vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, till Testfakta.
 
Testfakta understryker att samtliga mjöl låg under EU:s gränsvärde på 0.2 milligram per kilo.
 
Men den riskbedömning som EFSA gjort av kadmium och tolererbart dagligt intag innebär att ett barn som väger mindre än tio kilo inte bör få i sig mer än 50-100 gram av Finax mjöl om dagen.
 
- Och då ska man betänka att mjöl bara är en av flera källor till kadmiumexponering från livsmedel. Det här visar att EU:s gränsvärde för kadmium i livsmedel inte harmoniserar med EFSA:s riskbedömning, säger Agneta Åkesson, till Testfakta.
 
/FoodMonitor
 
FoodMonitor-Fakta:
Exponering för kadmium under längre tid kan ge skador på njurarna, en ökad risk för benskörhet, och livsmodercancer.
 
Läs mer om Testfaktas test av mjöl här (extern länk, Testfakta)! 
 

t20