Höga halter av kadmium i nötnjure
Livsmedelsverket har hittat höga halter av den giftiga tungmetallen kadmium i njurar från köttbolaget Scan´s slakteri i Linköping. Nu stoppas försäljningen av njurarna som samtliga kommer från djur uppfödda hos en bonde i Nyköpingsområdet.
 
– Vi kommer inte att skicka ut några levrar eller njurar från den här gården om djuren slaktas", säger Annelie Lundell, kvalitets- och djuromsorgschef, Scan AB. 
 
Livsmedelsverket upptäckte en förhöjd kadmiumhalt i nötnjure, 2.33 milligram per kilo, i en stickkontroll hos Scan i Linköping redan i höstas. Men inte förrän nu har myndigheten i samarbete med Länsstyrelsen i Södermanland tagit fler prover i slakteriet. 
 
I dagarna upptäcktes 1.65 milligram kadmium per kilo i en nötnjure från ett djur och 1.30 milligram per kilo från ett annat. Ett tredje djur hade en njure som innehöll 0.94 milligram per kilo. En enskild gård pekas ut som källan till föroreningen.
 
Det europeiska gränsvärdet för kadmium i nötnjure är 1.0 milligram per kilo.
 
Köttbonden är överraskad över myndigheternas resultat. Han är driver sin gård enligt KRAV's regelverk och använder därför inga gifter eller rötslam på sina åkrar. Bonden är helt självförsörjande på foder till sina djur.
 
– Det känns obehagligt. Samtidig så är det bra att vi har fastnat i stickprovskontrollen. Det betyder att systemet fungerar. För jag vill kunna gå runt och känna mig stolt över min produktion och inte vara den som skickar ut kadmium på marknaden, säger han.
 
Länsstyrelsen i Södermanlands län meddelar att man besökt bondens gård och kommer att inleda en större utredning för att spåra källan till kadmiumföroreningen.
 
HÅKAN FRISELL 
 
 
FoodMonitor-Fakta: 
Exponering för kadmium under längre tid kan ge skador på njurarna, en ökad risk för benskörhet, och livsmodercancer.
 

t20