Knorrevången inför rätta 
Djurplågeri. Hästar som slaktats utan giltiga handlingar. Det har enligt Åklagarkammaren i Kristianstad slakteriet Knorrevången Slakt AB bland annat gjort sig skyldigt till och yrkar på 500 000 kronor i företagsbot. Idag stod bolaget inför rätta vid Kristianstads tingsrätt.
 
Enligt åklagaren har Knorrevången slaktat minst 37 hästar som inte hade giltiga hästpass. Detta för att få avsättning för kött som inte får användas som livsmedel.
 
Även 13 omärkta grisar upptäcktes vid ett tillsynsbesök från en av Länsstyrelsens inspektörer. Det bryter mot Jordbruksverkets föreskrifter.
 
I sin stämningsansökan skriver åklagaren om bolagets anläggning att det har ”genom Östra Göinges kommuns tillsynsbesök och iakttagelser från allmänheten framkommit att de djur som förvarats på fastigheten uppsåtligen eller av oaktsamhet utsatts för vanvård…”.
 
En styrelsemedlem i Knorrevången har dessutom förvarat hästar för Knorrevångens räkning i avvaktan på slakt. Han anklagas för djurplågeri. Han ska enligt åklagaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet utsatt en äldre travhäst för lidande genom att inte se till att hästen, som led av en fraktur i underkäken och en djup hovspricka, fick vård.
 
Bolaget förnekar brott. Dom i målet väntas inom två veckor.
 
/FoodMonitor
 
FoodMonitor-Fakta:
Knorrevången Slakt AB.
Omsättning: 15 Mkr (2010).
Resultat före skatt: 381 000 kronor.
Antal anställda: 3.
 

t20