Vägsalt i polska livsmedel
Polska hälsomyndigheter har beordrat att 200 ton inhemskt producerade livsmedel återkallas av tillverkarna. Anledningen är att myndigheterna misstänker att maten innehåller salt av en kvalitet som används bland annat som vägsalt.
 
Ett omfattande program med tester av den polska maten har därför inletts. I en första omgång har 500 provtagningar beordrats av myndigheterna. Salt av industriell kvalitet, som vägsalt, kan innehålla bland annat dioxiner och tungmetaller.
 
De laboratorietester som gjorts så här långt visar inte på några halter som anses kunna utgöra någon fara för människor.
 
Enligt uppgift har fem personer gripits. De har sålt saltet till bagerier och företag som tillverkar processade köttprodukter.
 
/FoodMonitor