Cloetta stänger fabriker
345 jobb är hotade som en följd av sammanslagningen mellan Cloetta och Leaf. Gävlefabriken, som tillverkat Läkerol i över hundra år planeras att läggas ned. Läkerolproduktionen kommer istället att flyttas från Gävle till Levice i Slovakien.

Av de totalt 345 jobb som kommer att försvinna finns 150 vid fabriken i Gävle som tillverkar Ahlgrens bilar och Läkerol. I Aura i Finland försvinner 140 jobb, i Alingsås 30 och 25 anställda inom lagerverksamheten i Sverige och Danmark riskerar att förlora sina jobb, skriver Dagens Handel.
 
Kostnaden för stängningarna kommer att landa på 320-370 miljoner kronor i engångskostnader, för att sedan ge årliga kostnadsbesparingar om cirka 100 miljoner kronor på ebitda-nivå.
 
Enligt Dagens Handel stänger verksamheterna i Aura och Alingsås i början av 2013 och Gävle i början av 2014.
 
– Samgåendet mellan Cloetta och Leaf möjliggör en ännu mer kostnadseffektiv produktions- och distributionsstruktur. Därutöver har vi överkapacitet i vår produktion vilket gör det nödvändigt att reducera antalet fabriker, säger Cloettas vd Bengt Baron i en kommentar.
 
/FoodMonitor