scangardskottpicnicbogGårdskött till restauranger
Scan meddelar att man nu lanserar gårdskött även till restauranger och storhushåll.
– Det finns ett behov hos våra kunder att kunna skriva ut på menyn vart köttet kommer från. Med gårdsköttet möter vi det behovet, säger Carina Lauer, produktchef på Scan.
 
Det handlar enligt Scan om tre grisköttsdetaljer: picnicbog, kotlett och karré. Gårdsköttet kommer idag från Skånegården Trolle-Ljungby som för god djurhållning. Gården har regelbunden tillsyn av djuren, nära samarbete med veterinär och lägger stort fokus på optimalt foder och stallmiljö.
 
Konceptet har skapats för att möta den ökade efterfrågan på lokalt förankrade produkter där ursprunget har blivit en allt viktigare del. Alla produkter inom konceptet har lokalt ursprung och full spårbarhet tillbaks till gården på varje enskild styckdetalj
 
– Fler kunder och konsumenter vill veta var maten de handlar kommer ifrån samtidigt som de ställer högre krav på ansvarsfulla uppfödare, säger Carina Lauer.
 
– Vi är väldigt måna om att djuren har ett högt välbefinnande. Hälsosamma djur producerar bättre och godare kött. Att vara en del av Scans gårdskoncept är Trolle-Ljungbys sätt att stödja Scans arbete och initiativ till att skapa förtroende för svensk köttproduktion bland konsumenterna för att den ska finnas kvar i framtiden, säger Carl-Fredrik Wachtmeister, assisterande jordbruksförvaltare på Trolle-Ljungby.
 
/FoodMonitor