kickifmNu kommer tvåpersonerskassen
Sista veckan i mars lanserar Kicki Theander (foto) och hennes Middagsfrid en matkasse för två personer över hela Sveriges. Bakgrunden är att företeelsen matkassen har blivit så pass utbredd att det finns ett stort intresse för den även hos andra än barnfamiljer. ”Vi fick 700 anmälningar när vi gick ut och sökte testpiloter som skulle få prova tvåpersonerskassen. Det här visar att vi är rätt ute”, säger hon.
 
 
Middagsfrid riktar sig alltså mot en ny målgrupp – tvåpersonershushåll unga som gamla. 
 
– Hittills har hela branschen riktat in sig på familjer med två barn, men det finns ett sug även från andra grupper i samhället. Överhuvudtaget finns en tydlig trend att branschen för matkassetjänster breddas och differentieras i takt med att den växer och mognar och Middagsfrids tvåpersonerskasse är en del av denna trend, konstaterar Kicki Theander.
 
Som exempel på den ökade bredden finns det idag också aktörer som lanserat nischkassar som LCHF-kassen,, Vegokassen och barnkassen.
 
– Vår nya kasse är anpassad för tvåpersonershushåll och ska passa för folk före barn, efter barn eller för dem som inte har barn. Det kan ju även handla om ensamstående med ett barn, säger Kicki Theander, VD och grundare av Middagsfrid.
 
/FoodMonitor